Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 134 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä aloittanut 2.6.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/35/040/2014.
 • Tietovarantopalvelun kehittäminen etenee, mm. kapasiteetin laajennus vastaamaan tiedonsiirron ajoitusten tarpeita, tietosisällön korkeakoulukohtasen laadun seuranta
 • RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 28.5.2014
 • RAKETTI-hankkeen päätösseminaarin 28.3.2014 videokooste ja esitysmateriaalit löytyvät täältä: Paatosseminaari_28-03-2014
 • Kaikki korkeakoulut tuotannossa! RAKETTI-VIRTA-projektin yksi tuotos on siis valmistunut korkeakouluintegraatioitten toteutumisen osalta. (16.4.2014) 
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kayttoonotto: opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ammattikorkeakouluille ja yliopistoille 02.04.2014, OKM/16/592/2014, "tietovarannon tuotantokäyttö aloitetaan 21.4.2014, jonka jälkeen korkeakoulujen tulee pitää tietovarannon tietosisältö ajan tasalla"
 • Korkeakoulun valtakunnallinen tietovarantoseminaari yhteyshenkilöille ja rekisterinpitäjille järjestetään Espoon Dipolissa 8.4.2014. Lisätietoa 2014_04_08 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaari
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarantopalvelun tietoturva-auditointi läpivietiin 1.4.2014. 
 • Korkeakoulujen siirto tuotantokäyttöön etenee vahvasti, kts. Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvien toteutusten tilanne (1.4.2014). Tuotantokäyttöön liittyviin vaatimuksiin on tulossa tarkennuksia ministeriöltä lähiaikoina.
 • Petri Sane aloittanut Virta-projektin projektipäällikkönä (1.3.2014)
 • Mariikka Kekäläinen aloittanut Virta-projektin projektikoordinaattorina vuoden 2014 alusta.
 • OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluista vuoden 2013 tiedoista: Tiedonkeruun kasikirjat sekä kirje Tiedonkeruiden muuttuminen otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 (1.12.2013)

 

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ

 

 

 • No labels