Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 138 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 38 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.

Tutustu VIRTAn hyödyntäjien asiakastarinoihin.

 in English


VIRTA-opintotietopalvelu oppijan arjessa


 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista


Yhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

Palvelua koskevat tiedustelut: projektipäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Mari Pihamaa, p.0505167193, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

 

 

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä aloittanut 2.6.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/35/040/2014.
 • Tietovarantopalvelun kehittäminen etenee, mm. kapasiteetin laajennus vastaamaan tiedonsiirron ajoitusten tarpeita, tietosisällön korkeakoulukohtasen laadun seuranta
 • RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 28.5.2014
 • RAKETTI-hankkeen päätösseminaarin 28.3.2014 videokooste ja esitysmateriaalit löytyvät täältä: Paatosseminaari_28-03-2014
 • Kaikki korkeakoulut tuotannossa! RAKETTI-VIRTA-projektin yksi tuotos on siis valmistunut korkeakouluintegraatioitten toteutumisen osalta. (16.4.2014) 
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kayttoonotto: opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ammattikorkeakouluille ja yliopistoille 02.04.2014, OKM/16/592/2014, "tietovarannon tuotantokäyttö aloitetaan 21.4.2014, jonka jälkeen korkeakoulujen tulee pitää tietovarannon tietosisältö ajan tasalla"
 • Korkeakoulun valtakunnallinen tietovarantoseminaari yhteyshenkilöille ja rekisterinpitäjille järjestetään Espoon Dipolissa 8.4.2014. Lisätietoa 2014_04_08 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaari
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarantopalvelun tietoturva-auditointi läpivietiin 1.4.2014. 
 • Korkeakoulujen siirto tuotantokäyttöön etenee vahvasti, kts. Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvien toteutusten tilanne (1.4.2014). Tuotantokäyttöön liittyviin vaatimuksiin on tulossa tarkennuksia ministeriöltä lähiaikoina.
 • Petri Sane aloittanut Virta-projektin projektipäällikkönä (1.3.2014)
 • Mariikka Kekäläinen aloittanut Virta-projektin projektikoordinaattorina vuoden 2014 alusta.
 • OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluista vuoden 2013 tiedoista: Tiedonkeruun kasikirjat sekä kirje Tiedonkeruiden muuttuminen otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 (1.12.2013)

 

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ

 

 

 • No labels