Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tällä sivustolla julkaistaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-muodossa. Tekijöiden nimet on poistettu.

  • No labels