Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

OKM on kerännyt julkaisujen metatietoja vuodesta 2011 alkaen yliopistoilta ja lisäksi vuodesta 2012 alkaen ammattikorkeakouluilta. Julkaisutietoja voi selata JUULI julkaisutietoportaalissa ja tilastotiedot löytyvät Vipunen-raportointiportaalista.

Alla ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Julkaisujen tekijöiden nimet on poistettu. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

2013

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2012

Julkaistaan viikolla 27.

2011

 Yliopistojen julkaisut

  • No labels