Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Muutoslogi - Mitä muutoksia alkuperäiseen on CSC:llä tehty

Tenttis 1.2 toukokuu 2014

Opettajan käyttöliittymän integrointi asennuspakettiin sekä bugikorjauksia

* Ulkoasun linkkien liittäminen oikeisiin näkymiin (kaksi neljästä linkistä näytti tyhjää)

* Kommenteilla merkattujen toimintojen toteutus.

* Bugikorjaukset:

- IE-kirjautusmiongelman selvittäminen

- summary_mail.tpl kompilointiongelman korjaus

- csfr token korjattu

* Löydetty pari painiketta mihin ei ole mitään toteutusta: sovittu, että piilotetaan nämä napit tässä vaiheessa

* Saadun Diff tiedosto integrointi

 

Muutoksille on tehty regressiotestausta perus use casejen pohjalta:

- Kirjautuminen eri rooleissa: admin, opettaja, opiskelija

- Opettaja-käyttöliittymän toiminnot

- Tenttiin ilmottautuminen

- Ylläpitonäkymän toimintoja testailtu hajautetusti

Mahdollisia jatkokehitys kohteita:

- “Näytä tentti opiskelijan näkökulmasta” ja “Näytä varauksessa opiskelijalle näytettävät tiedot” - painikkeilla ei ole toiminnallisuutta olemassa

- Virheilmoitukset

- mm. valinnaiset oppimateriaalit jättää laittamatta niin tulee exception 

- Tenttikysymyksiin default-arvot?

- Ohjetekstit tentti-wizardiin?

 

Versionhallinta:

https://source.csc.fi/scm/git/Tenttis/Tenttis

 

Tenttis 1.1 , kesäkuu 2013

Tenttikseen on tehty kesällä 2013 lukuisia parannuksia ja muutoksia.
Pohjana on käytetty Tampereen yliopiston toimittamaa versiota (Tenttis 1.0).

Tietoturvaa parannettu

 • Cross-site request forgery -esto

 • Session uusiminen kirjautuessa sisään/ulos

 • Salasanan automaattitäydennys poistettu

 • Cookie-asetukset muutettu turvallisemmaksi

 • Clickjacking-korjaus

Aktivoitu Moodlen oma asennusohjelma, johon tehty lisäyksiä Tenttiksen asentamiseksi

 • Opastaa asentamisessa

 • Luo asetustiedoston sisällön automaattisesti

Manuaalista työtä vaatineet personointiasetukset automatisoitu

 • Lisätty navigaatioon linkit tilastojen- ja varaustenseurantaan

 • Konfiguroitavia tietoja kasattu tietokantaan tai asetustiedostoon

 • Tietokantakyselyjen suoritus automaattisesti

Muita muutoksia

 • Lisätty tuki 3 tunnin tenteille
 • Sisällytetty HTML_QuickForm ja HTML_QuickForm_Controller PEAR-paketit
  • Moodlen tapaan jo hyvin vanhoja

  • Vanhoja versioita ei tarvitse asentaa palvelimelle erikseen

 • Poistettu ylimääräisiä tiedostoja

 • Mukana toimitettu PHPMyAdmin poistettu

 • Korjattu PHP 5.3:lla ilmenneet deprecated-virheet

 • No labels