Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila: tuotannossa

Testitapauksen nimi

Tuo koodisto ulkoisesta lähteestä (upload, selain)

Palvelu

Koodistopalvelu

Käyttäjät

Koodiston omistaja, koodiston ylläpitäjä, rekisterinpitäjä

Esiehdot

Virkailijalla on oikeus tuoda koodistoja. Koodistopalvelussa on olemassa koodistoaihio, johon koodit tuodaan.

Jälkiehdot

Koodiston koodit on tuotu koodistopalveluun

Tyypillinen työnkulku

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
1Paina koodiston katselunäytöllä nappia Tuo koodisto. latausdialogi-ikkuna avautuu ja pyytää käyttäjää valitsemaan merkistön ja tiedostomuodon ja osoittamaan paikallinen lähde josta koodisto ladataan
2Valitse tiedostomuoto, jolla tiedosto tuodaan koodistopalveluun (JHS XML, CSV, XLS) ja merkistö (CSV ja XML-tiedostomuodoille voi valita UTF-8 tai ISO-Latin) 
3Valitse tiedosto johon koodisto on talletettu 
4Paina Valitse- nappia latausdialogi-ikkunassaKoodiston koodit luodaan järjestelmään
5 Koodit saavat tunnisteet ja versionumerot

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

NumerointiPoikkeava työnkulkuOdotettu tulos
4Koodiston skeema on virheellinen tai tiedostomuoto on väärä tai koodeista puuttuu pakollisia tietojaVirkailijalle annetaan virheilmoitus, jossa kerrotaan virheen syy 
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulku

Odotettu tulos

4Koodistossa on jo koodeja ja virkailija tuo koodistoon uusia koodeja tai päivittää vanhoja koodejaKoodit päivittyvät järjestelmään. Hyväksytty koodisto versioituu.
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
4Paina PeruutaVirkailija palaa takaisin koodiston katselunäytölle

Erityisvaatimukset

 

VA-3014 Järjestelmän täytyy antaa uudelle koodistolle tunniste ja versionumero 

VA-3013 Järjestelmän täytyy tallentaa uusi luotu koodisto tilaan luonnos 

VA-3011 Virkailijan täytyy voida lisätä palveluun uusi koodisto 

VA-3024 Virkailijan täytyy voida tuoda koodisto selaimella järjestelmään CSV-muodossa käyttäen upload toimintoa. 

VA-3026 Virkailijan täytyy voida tuoda koodisto selaimella järjestelmään JHS-XML muotoisena tiedostona käyttäen upload-ominaisuutta.

Huomioita