Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila: kesken

Testitapauksen nimi

 Käytettävyyteen liittyvät testit

Palvelu

Organisaatiotietojen hallintapalvelu

Käyttäjät

 Pääkäytäjä, vastuukäyttäjä, katselija

Esiehdot

 Käyttäjä pääsee kirjautumaa sisään järjestelmään

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos Poikkeama
1Käy läpi organisaatiotietoihin ja yhteystietotyyppeihin liittyvät näytöt. Tarkista oikeinkirjoitus ja termit.  Näyttöjen ja kenttien otsikoissa ja lisätietoja antavissa opasteksteissä  on käytetty ymmärettäviä termejä. Kirjoitusvirheita ei löydy. 
2Käy läpi organisaatiotietoihin ja yhteystyyppieihin liittyvät näytöt. Tarkista i-merkin takaa löytyvät ohjeet Ohjetekstit ovat ymmärrettäviä ja niissä ei ole kirjoitusvirheitä.Tämä ominaisuus ei ole vielä toteutetta eikä testattavissa
3Käy läpi organisaatiotietoihin ja yhteystietotyyppeihin liittyvät näytöt. Tarkista painikkeiden tekstit, värit ja sijainnit.Painikkeiden tekstit ovat  ymmärrettäviä ja niissä ei ole kirjoitusvirheitä. Sama painike on samanniminen ja saman värinen joka näytöllä ja löytyy loogisesti samasta paikasta. 
4Käy läpi organisaatiotietoihin ja yhteystietotyyppeihin liittyvät näytöt. Tarkista kenttien ja taulukoiden tekstien pituudet.Kaikki otsikkokentät tai syötettävät / valittavat tietokentät tai taulukossa olevat tekstit mahtuvat näytölle ja ovat luettavia. 
5Käy läpi organisaatitietoihin ja yhteystietotyyppeihin liittyvät näytöt. Tarkista hakupuiden listat.Hakujen tuloksena näytettävät listat ja puut ovat aakkosjärjestyksessä ellei käyttäjä ole vaihtanut oletusjärjestystä. 
6Käy läpi organisaatiotietojen ja yhteystietotyyppien toimintoihin liittyvät poikkeukset ja niiden antamat virheilmoitukset.Kaikki toimintojen antamat virheilmoitukset ovat selkeitä ja käyttäjä tietää miten virheestä toivutaan. 

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
   

Erityisvaatimukset

 

Huomioita