Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriö täydentää Tilastokeskuksesta saamiaan tietoja keräämällä itse tietoja suoraan korkeakouluista.

Keskustelutilaisuus 19.12.2013 -asialista

 

 

  • No labels