Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 30 Next »


Opetus- ja kulttuuriministeriön 'suorat tiedonkeruut' - julkinen sivusto

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain korkeakoulujen tietojärjestelmistä tietoa, jota harmonisoidaan Tilastokeskuksen tiedonkeruiden kanssa.

 

 

  • No labels