Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodistopalvelussa luodaan ja muokataan koodistoja ja koodeja, tehdään niiden välille erilaisia suhteita, eli relaatioita ja käyttöliittymän kautta voi tuoda ja viedä koodistoja csv, xml ja xls-tiedostoina. Koodiston ja koodien selailu ja haku 

Koodiston ja koodien luominen ja muokkaus

Koodiston vienti ja tuonti käyttöliittymän kautta

  • No labels