Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila:tuotannossa

Testitapauksen nimi

 Päivitä oppilaitokselle yhdistämistieto

Palvelu

Organisaatiotietojen hallintapalvelu

Käyttäjät

 OPH:n virkailija

Esiehdot

 Järjestelmässä on lakkautettava oppilaitos ja oppilaitos johon yhdistyminen kohdistuu.

Jälkiehdot

 Lakkautettavan oppilaitoksen tiedoissa on tieto mihin oppilaitokseen ja milloin se yhdistyy

Tyypillinen työnkulku

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
1Näpäytä lakkautettavan oppilaitoksen edessä olevaa valikkokuvaketta ja valitse muokkaaOrganisaation muokkausnäyttö avautuu
2Päivitä oppilaitokselle lakkaamispäivä, ja tieto mihin oppilaitokseen ja milloin se yhdistyyTallennta pävitetty tieto
3 Järjestelmä pyytää vahvistusta
4 Virkailija saa päivtyksen onnistumisesta tiedon
5 Tieto päivityksestä kirjautuu tapahtumalokiin
6 Oppilaitoksen yhdistymistiedot näytetään organisaatiopalvelun  tarkastelumäkymässä. 
7  
8  

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
1Paina organisaatiopuunäkymässä "Yhdistä oppilaitoksia"Avautuu lomake, josta virkailijaa pyydetään valitsemaan koulutustoimija, jonka alla olevia oppilaitoksia yhdistetään.
2Valitse koulutustoimija 
3Valitse oppilaitokset 
4Virkailija valitsee, luodaanko uusi oppilaitos jonka nimellä jatketaan vai jatketaanko olemassaolevan organisaation oppilaitosnumerolla ja nimellä.lakkaaville oppilaitoksille annetaan lakkautuspäivämäärä. Yhdistymispäivämäärä on lakkautuspäivämäärää seuraava päivä. Se on myös mahdollisen uuden luotavan oppilaitoksen alkupäivämäärä. Mahdolliset toimipisteet seuraavat mukana.
5 Virkailija saa päivtyksen onnistumisesta tiedon
6 Tieto päivityksestä kirjautuu tapahtumalokiin
7 Oppilaitoksen yhdistymistiedot näytetään organisaatiopalvelun  tarkastelumäkymässä. 
   
   
NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
E13. Vain   OPH:n pääkäyttäjällä on oikeus  lakkauttaa ja merkitä yhdistymistiedot. 
   
   
   
   
   

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

Kuvattu yhdistyminen tehdään vain organisaatiorakenteen oppilaitoksille, ei koulutustoimijoille tai toimipisteille.

Vanhasta järjestelmästä tuodaan sinne kirjatut historiatiedot jotka näytetään oppilaitoksen muokkausnäkymässä sekä tarkastelunäkymässä.