Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Voit jättää julkaisutiedonkeruuseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja OKM:lle ja muille korkeakouluille sivun alalaitaan. Kommentointi edellyttää HAKA-kirjautumista.


Ajankohtaista:
Julkaisutiedonkeruu 2013

Tiedonkeruukäsikirjat 2013 löytyvät täältä. 

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

OKM:n tieteenalaluokitus


Julkaisutiedonkeruu 2012

Julkaisutiedonkeruun prosessi 2012, ammattikorkeakoulut

 Ohje UTF-8-merkistökoodatun CSV-tiedoston tuottamiseksi

 

OKM:n tiedonkeruukäsikirjat (ohjeistus sekä määrittelyt julkaisuista kerättäville tiedoille)

 

Tiedonkeruuta koskevia selvityksiä:

Julkaisut korkeakoulujen tietomallissa (XDW-käsitemalli):

  • No labels