Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pöytäkirja (myös liitteenä)

Joo-johtoryhmän kokous 16.9.2014

 

Osallistujat

Kirsi Munck, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Ava Engström, Svenska Handelshögskolan

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Riikka Yliluoma, Tampereen yliopisto

Mari Trinidad, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.45

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty johtoryhmälle tarkistettavaksi sähköpostitse

26.6.2014. Pöytäkirjaan ei tullut kommentteja. Pöytäkirja löytyy kokousalueelta :

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=42178410

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Yliopistojen ajankohtaiset kuulumiset

Kuultiin Aalto-yliopiston provostin ja vararehtorien valinnoista. Palveluorganisaation uudistus myös heillä käynnissä. Opintohallinto ja opiskelun suunnittelu ovat jatkossa ”Oppimisen palvelut”. Sivuaineopiskelua pyritään tehostamaan: oman sisäisen liikkuvuuden tehostaminen.

4. Talousraportti 2014

Liite 1: Talousraportti vuodelta 2014 (ensimmäinen sivu)

https://confluence.csc.fi/display/JOO/Talousseuranta+2014

Käytiin läpi virkailijoiden pyytämät pienkehityskohteet (asennetaan lokakuun aikana tuotantoon).

Merkittiin raportti tiedoksi.

5. Toimintasuunnitelman 2014 mukaiset toimet

Käytiin läpi toimintasuunnitelman mukaisesti tehdyt toimet vuonna 2014.

Todettiin että on tehty toimintasuunnitelman mukaisia toimia. Hakupalveluun liittyvää selvitystä ei tässä  vaiheessa ole tarpeen käynnistää.

Taideyliopiston liittyminen ajankohtaista: järjestelmätason liittymistehtäviä tehdään parhaillaan. Tampereen verkostotyötä on tehty myös Joopakseen.

Tehtiin päätös työpajassa käsitellyistä kahdesta kehitysehdotuksesta:

Päätettiin käynnistää suorituksen siirtoon liittyvän palvelun tekeminen. Työ tehdään nykyisen budjetin puitteissa. Tuotetaan suunnitelma toteutuksesta ja alustava toteutus itse siirtoprosessista. Tämän jälkeen johtoryhmä päättää työn jatkosta. Opintosuorituksen lähettämiseen liittyvät vaatimukset selvitetään työn yhteydessä.

Laskutuksen osalta tehdään selvitystä saatavilla olevista tiedoista ja halutusta toimintatavasta yliopistojen päässä.

6. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja budjetin suunnittelun aloitus

UEFin vuosimaksun verran vähemmän tuloja viime vuonna (12 000€). Tältäkin vuodelta oletettavasti siirtyy rahaa ensi vuodelle. Pienkehitystä voitaisiin tehdä enemmänkin tänä vuonna, jos budjettia jää käyttämättä.

Valmistellaan ensi vuotta tältä pohjalta. Huomioidaan esitetty jatkokehitys ensi vuoden toimintasuunnitelmassa.

7. Seuraava johtoryhmän kokous

Pidetään seuraava kokous joulukuussa acp:llä. Tarkoitus käydä läpi kehityshankkeiden tilanne sekä toimintasuunnitelma ja budjetti ensi vuodelle.

Sovittiin doodlattavaksi kokousaikoja puheenjohtajan kalenterin perusteella.

LIITTEET:

Työpajan ja kokouksen aineisto sivulla:

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=45389733

 

  • No labels