Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkkopalvelun ylläpito ja kehitys

Konsortiosopimusosapuolet ovat tehneet palvelusopimuksen tietojärjestelmäpalveluiden hankinnasta CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa.

Palvelusopimukseen kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Julkaisualustan ylläpito
 • Pääkäyttäjän tehtävät
  • Yhdyshenkilöiden käyttäjätunnusten luonti ja hallinnointi, sisältösivujen päivittämisen koordinointi, ohjeiston luominen ja päivittäminen
 • Käyttäjätuki päivittäjille
 • Hallinto- ja koordinointitehtävät
  • Johtoryhmän sihteerin tehtävät, budjetin laatiminen ja raportointi, ohjaus ja tuki
 • Palveluntuottajan lisämaksulliset palvelut ja tehtävät
  • Lisäpalveluiden määrittelemiseen ja tilaamiseen osallistuminen

Sopimus koskee ylläpidollisia tehtäviä, ei palvelun kehittämistä.

Palvelukuvauksen voi lukea kohdasta Aineistot > Sopimukset.

Ylläpito

Avoinyliopisto.fi -palvelun koordinaattorina ja pääkäyttäjänä CSC:llä toimii:

Soile Pylsy, nuorempi asiantuntija, avoinyliopisto(at)csc.fi

Miten verkkopalvelua on ennen kehitetty?

Kehittämisprojekti (päättynyt 28.2.2011)

Kehittämisprojektin aikana verkkopalvelun toimintoja uudistettiin ylläpidon puolelta. Projekti alkoi syksyllä 2010 ja päättyi helmikuun 2011 lopussa. Projektiryhmässä oli mukana palvelukonsortion edustajia eri yliopistoista.


Tulevaisuus

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelun tulevaisuus on avoinna. Palvelukonsortio seuraa tällä hetkellä useita valtakunnallisia hankkeita, esimerkiksi KSHJ ja RAKETTI, sekä erityisesti Koulutustarjonnan portaali (KOTVE) -projektia.

Järjestelmää ylläpidetään niin kauan kuin se on toiminnassa ja kehitetään jos palvelukonsortion johtoryhmä näkee siihen tarvetta.