Child pages
  • Johtoryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avoinyliopisto.fi -palvelukonsortion johtoryhmä

Avoinyliopisto.fi -palvelun palvelukonsortion johtoryhmän jäsenet toimikaudella 1.1.2015-31.12.2016:

> Johtoryhmän kokousten asiakirjat

Yliopisto

Johtoryhmän jäsen

Johtoryhmän varajäsen

Aalto-yliopisto


 

Milla Vaisto-Oinonen
milla.vaisto-Oinonen(at)aalto.fi

Helsingin yliopisto

Minna Herno
(09) 191 28053
050 403 6260
minna.herno(at)helsinki.fi

Johtoryhmän varapuheenjohtaja

Minna Kaartinen-Koutaniemi
(09) 1912 2939
minna.kaartinen-koutaniemi(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto

Leena Leskinen
040 097 0784
marja-leena.leskinen(at)uef.fi

Raija Pappila
040 355 3995
raija.pappila(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto

Elina Ratalahti
050 427 3076
elina.ratalahti(at)jyu.fi

 

Lapin yliopisto

Merija Timonen
040 777 7352
Merija.Timonen(at)ulapland.fi

Sirpa Purtilo-Nieminen
040 742 1270
sirpa.purtilo-nieminen(at)ulapland.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Sini Sarvilahti 
040 683 1963
Sini.Sarvilahti(at)lut.fi
 

 

Oulun yliopisto

Juha Mönkkönen
040 6749474 
juha.monkkonen(at)oulu.fi

 

Mikko Ojala

mikko.ojala(at)oulu.fi

Svenska Handelhögskolan

Ava Engström
040 352 1538
ava.engstrom(at)hanken.fi

Linda Gerkman 
040 352 1366
linda.gerkman(at)hanken.fi

Taideyliopisto
 

Mari Karjalainen

 050 384 3452  

Anna Nybondas

040 079 2008
Anna.Nybondas(at)teak.fi

Tampereen teknillinen yliopisto

Kaisa Keskitalo
kaisa.keskitalo(at)tut.fi

 

Tampereen yliopisto

Sirkka Sippola
050 522 8014
sirkka.sippola(at)uta.fi

Ismo Isopoussu
050 462 7368
ismo.isopoussu(at)uta.fi

Turun yliopisto

Mervi Varja
040 701 4600
mervi.varja(at)utu.fi

 Johtoryhmän puheenjohtaja

Lauri Pohjanen
040 182 0876
lauri.pohjanen(at)utu.fi

Vaasan yliopisto

Reetta Kungsbacka
029 449 8189
reetta.kungsbacka(at)uva.fi

Kaisa Savolainen
029 449 8186
kaisa.toivonen(at)uva.fi

Åbo Akademi

Christel Söderholm
christel.soderholm(at)abo.fi

Christina Loo
christina.loo(at)abo.fi

CSC:ltä johtoryhmän sihteerinä toimii Pekka Linna ja asiantuntijajäsenenä Jorma Koivukoski.