Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lisätietoja palveluväylässä käytetyistä tunnisteista. 

Yksilöintitunnus
 JPVT11
Versionro
Mitä tehty
Pvm / henkilö
 Dokumentin luominen                                                                                         PM
1.0Dokumentin muokkaaminen julkaistavaksi11.9.15 / NP, AU
   
   
   
   

 

1. Johdanto

1.1 Liittymisohje 

Tässä liittymisohjeessa kuvataan Suomi.fi-palveluväylän (jäljempänä Palvelu) kehitysympäristön liittymisen prosessi.

1.2 Käsitteet

 • Asiakas on Palveluun liittyvä organisaatio
 • Liityntäpalvelin (en = Security Server) on X-Road-ratkaisun keskeinen komponentti, jonka kautta tietolähteiden ja tietojärjestelmien liittäminen palveluväylään tapahtuu.
 • Palvelu on Suomi.fi-palveluväylä
 • X-Road on Virossa kehitetty ja käytössä oleva ohjelmisto, joka toimii osana kansallisen palveluväylän teknistä ydintä. X-Road tarjoaa standardoidun ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoa tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien välillä.

1.3 Aiheeseen liittyvä dokumentaatio 

1.4  Kehitysympäristöön liittymisessä huomioitavia asioita

 • Jotta viestintä olisi mahdolimman sujuvaa, toivomme, että organisaation liittymispyynnön tekisi luvussa 2 kohdassa g määritelty yhteyshenkilö oman sähköpostinsa välityksellä.
 • Jos organisaatio haluaa käyttää yhteistä liityntäpalvelinta, tutustu kohtaan Liityntäpalvelimen yhteiskäyttö
 • Mikäli liittyjä on yksityishenkilö, tulee kohdissa a ja b ilmoittaa yksityishenkilön nimi ja osoite, ja kohdan c voi jättää tyhjäksi.

2. Kehitysympäristöön liittyminen

 

 1. Lähetä sähköposti osoitteeseen palveluvayla@palveluvayla.fi otsikolla

  "Organisaatio <organisaation nimi> haluaa liittyä Palveluväylän 6-version kehitysympäristöön."

  Sähköpostin tulee sisältää seuraavat tiedot:
  1. Asiakkaan (organisaation) nimi
  2. Asiakkaan (organisaation)  osoite
  3. Asiakkaan (organisaation) Y-tunnus
  4. Liitettävän liityntäpalvelimen julkinen IPv4-osoite
  5. Liitettävän liityntäpalvelimen FQDN-nimi
  6. Liityntäpalvelimelle haluttavan alijärjestelmän nimi
  7. Yhteyshenkilön nimi
  8. Yhteyshenkilön tehtävänimike
  9. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  10. Yhteyshenkilön puhelinnumero
  11. Varayhteyshenkilön nimi
  12. Varayhteyshenkilön tehtävänimike
  13. Varayhteyshenkilön sähköpostiosoite
  14. Varayhteyshenkilön puhelinnumero
 2. Palvelun ylläpito avaa annetulle IP:lle tarvittavat portit tarvittaville palvelimille ja palauttaa seuraavat tiedot:
  1. Konfiguraatioankkurin (xml-tiedosto)
  2. Nimen, jolla liittyvä organisaatio on rekisteröity palveluväylään (Member Name)
 3. Asenna liityntäpalvelimen (Secure server) käyttöjärjestelmä ja X-Road v6-ohjelmisto alla olevien ohjeiden mukaisesti:
  1. Liityntäpalvelimen asennusohje: Suomi.fi-palveluväylä - Liityntäpalvelimen asentaminen kehitysympäristöön liityttäessä
  2. Liityntäpalvelimen teknisiä vaatimuksia: Suomi.fi-palveluväylä Development environment - Security Server installation requirements
  3. Palvelun verkkotopologiaa: Suomi.fi-palveluväylän kehitysympäristön verkkotopologiaa
 4. Lähetä asennuksen yhteydessä luomasi sertifikaattien allekirjoituspyynnöt Palvelun ylläpidolle.
 5. Palvelun ylläpito palauttaa allekirjoitetut sertifikaatit.
 6. Viimeistele turvapalvelimen asennus ohjeiden mukaisesti.
 7. Liityntäpalvelimen lähettämän rekisteröintipyyynnön saavuttua keskuspalvelimelle Palvelun ylläpito viimeistelee palvelimen liittämisen Palveluun.
 8. Tarkasta, että palvelimen rekisteröinti on onnistunut asennusohjeen mukaisesti.
 9. Liityntäpalvelimesi liittyminen on valmis.

3. Liityntäpalvelimen yhteiskäyttö

Asiakkaat voivat tarvittaessa käyttää yhteistä liityntäpalvelinta. Jotta näin voidaan toimia, on organisaation liityttävä mukaan Palvelun FI-DEV ympäristöön lähes normaalin menetettelyn mukaisesti.

Liittymisen yhteydessä käytettäväksi liityntäpalvelimeksi ilmoitetaan jokin nimetty liityntäpalvelin sekä palvelimelle liitettävä alijärjestelmä, mikäli se on pyyntöhetkellä jo tiedossa. Liittymisviestissä on myös ilmoitettava jaettua liityntäpalvelinta ylläpitävä vastuuhenkilö, joka on vastuussa Asiakkaan rekisteröinnistä edellä mainitulle palvelimelle.

Hallinnollisten epäselvyyksien välttämiseksi jaettuun liityntäpalvelimeen liittyvän Asiakkaan (nimi esim. X) sign-sertifikaattien allekirjoituspyynnöt on kierrätettävä palveluväylän ylläpidolle organisaation X vastuuhenkilön kautta.

Ohje uuden Asiakkaan liittämiseksi liityntäpalvelimelleSuomi.fi-palveluväylä - Uuden organisaation lisääminen jo olemassa olevalle liityntäpalvelimelle

4. Uuden alijärjestelmän (subsystem) liittäminen liityntäpalvelimeen

Lisätietoja palveluväylässä käytetyistä tunnisteista.

Asiakkaan palveluita ei liitetä suoraan palvelimen omistajana toimivaan organisaatiotason asiakkaaseen (Client) vaan Asiakkaan palvelua varten luodaan oma alijärjestelmänsä seuraavasti:

 1. Lähetä pyyntö Palvelun ylläpidolle, jossa pyydät lisäämään uuden alijärjestelmän palvelimelle.

  Liitä kyselyyn seuraavat tiedot: 
  1. Organisaation nimi
  2. Kyseessä olevan liityntäpalvelimen FQDN
  3. Lisättävän alijärjestelmän nimi
  4. Lisättävän alijärjestelmän käyttötarkoitus 
 2. Palvelun ylläpito luo alijärjestelmän ja kohdistaa sen kohteena olevaan liityntäpalvelimeen.
 3. Liitä alijärjestelmä palvelimelle ohjeen mukaisesti:  Suomi.fi-palveluväylä - Uuden alijärjestelmän (subsystem) liittäminen liityntäpalvelimeen sekä sen poistaminen
   

5. Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle on kuvattu erillisellä sivulla

 

 • No labels