Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka:

https://connect.funet.fi/livingroom

Klo 12-14

 

Agenda:

Osallistujat:

Eija Zitting, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Ava Engström, Svenska Handelshögskolan

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Riikka Yliluoma, Tampereen yliopisto

Miia Vanhainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kirsi Aalto, Tampereen teknillinen yliopisto

Jukka Kohtanen/Anja Britschgi, Vaasan yliopisto

Mats Lindfelt, Åbo Akademi

Mialeena Pärssinen Maanpuolustuskorkeakoulu

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03

Käytiin läpi uudet osallistujat. Aallosta jatkossa mukana Mari Knuuttila.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on nähtävillä wikissä:

https://confluence.csc.fi/display/JOO/ACP-kokous+5.12.2014

Päätös:

3. Tilannekatsaus

Kehittämistilanne:

  • Virkailjapyynnöt on toteutettu. Kesken on vielä verkostossa toimivien virkailijoiden Haka-kirjautuminen. Testauksessa ei ole ilmennyt mitään erityisiä ongelmia. Aikapulan takia tätä kirjautumisasiaa ei ole saatu kokonaan tehtyä.
  • Puron suhteen ollaan valmistelemassa tuotantoon siirtoa. Pääkäyttäjien kanssa on vielä tarpeen käydä sovellusta hyvin läpi. Keskeinen kysymys on saada opiskelijasta Virran tarvitsemat tunnistetiedot suoritusten löytämiseksi: hetu tai kansallinen oppijaid. Aloitetaan Hakalla ja katsotaan sitten tarpeen mukaan Vetumaa. Johtoryhmäkin haluaa vielä käydä sovellusta läpi, työpaja voisi olla hyvä väline.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

4. Vuoden 2014 tilinpäätös ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintasuunnitelma. Pyydettiin CSC:tä laatimaan ehdotus ainakin osan ylijäämän hyvittämisestä tämän vuoden vuosimaksuissa, koska ylijäämää on kertynyt niin pitkään. Lisäksi johtoryhmälle tulee toimittaa vuoden 2014 toimintakertomus.

 

6. Seuraavat kokoukset

 Päätös: Äänestetään työpajasta Doodle-kyselyllä.

  • No labels