Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liikkuvuusjaksot tiedonsiirtoskeema.

Versio 1.06.1

NB! Selitteet tiedoille löytyvät wiki-sivulta KV-tietojen keruu.

Kaaviokuva

XML-skeema
Liikkuvuusjaksot.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema version="1.06.1"
  attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:virta="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01">
<xs:include schemaLocation="tyypit.xsd">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirtoelementtien tyypit.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:include>
<!-- LIIKKUVUUSJAKSOJEN RAKENNE -->
<!-- Elementtinä, jos skeema-tiedostoa käytetään suoraan xml-tiedoston skeemana -->
<!-- Tämä on siis ainoa globaali "Liikkuvuusjaksot" elementti, muutoin oltava jonkin muun elementin sisällä -->
<xs:element name="Liikkuvuusjaksot" type="virta:LiikkuvuusjaksotTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksot. Juurielementti useille liikkuvuusjaksoille</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- Tyyppinä ilman organisaatio- ja lang-attribuutteja, jos skeemaa käytetään sisäkkäisesti toisesta skeemasta -->
<xs:complexType name="LiikkuvuusjaksotTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksot. Juurielementti useille liikkuvuusjaksoille</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Liikkuvuusjakso" type="virta:LiikkuvuusjaksoTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiikkuvuusjaksoTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakso. Yksittäinen liikkuvuusjakso</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Myontaja" type="virta:OrganisaatioKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson myöntäjä</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="AlkuPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson alkamispäivämäärä</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="LoppuPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson päättymispäivämäärä</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Suunta" type="virta:LiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuuden suunta</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Maa" type="virta:MaatunnusKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson lähtevän opiskelijan kohdemaa tai saapuvan opiskelijan lähtömaa</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Tyyppi" type="virta:LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson liikkuvuuden tyyppi</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Liikkuvuusohjelma" type="virta:LiikkuvuusohjelmaKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson liikkuvuusohjelma</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="OpiskeluoikeusTyyppi" type="virta:OpiskeluoikeusTyyppiKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksolle saapuvan opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussa</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Luokittelu" type="virta:LiikkuvuusLuokitteluKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuuden luokittelu</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
	</xs:sequence>
	<!-- ATTRIBUUTIT -->
	<xs:attribute name="avain" type="virta:AvainTyyppi" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjakson avain</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="opiskelijaAvain" type="virta:AvainTyyppi" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskelija</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="opiskeluoikeusAvain" type="virta:AvainTyyppi" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskeluoikeus</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="koulutusmoduulitunniste" type="virta:KoulutusmoduulitunnisteTyyppi" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen id</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="valtakunnallinenKoulutusmoduulitunniste" type="virta:ValtakunnallinenKoulutusmoduulitunnisteTyyppi" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen valtakunnallinen id</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

Esimerkki-XML-tiedosto

Kehitystyössä apuna käytetty esimerkki-XML-tiedosto on lisätty tälle sivulle liitetiedostoiksi:

Huom! Version 1.05 mukainen vielä!

  • No labels