Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 50 Current »

Voit jättää julkaisutiedonkeruuseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja OKM:lle sivun alalaitaan. Kommentointi edellyttää HAKA-kirjautumista.

Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän keskustelualustalla voit keskustella muiden korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa julkaisutiedonkeruusta ja muista julkaisuihin liittyvistä asioistaAjankohtaista:

Huom. Tiedonkeruukäsikirjast löytyvät nykyisin täältä

 

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

OKM:n tieteenalaluokitus

Julkaisutiedonkeruun prosessi 2012, ammattikorkeakoulut

 Ohje UTF-8-merkistökoodatun CSV-tiedoston tuottamiseksi

 

Tiedonkeruuta koskevia selvityksiä:

Julkaisut korkeakoulujen tietomallissa (XDW-käsitemalli):

  • No labels