Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 36 Next »

Opiskelijaliikkuvuudesta aiheutuneet kustannukset mitataan sekä myönnettyinä uusina opinto-oikeuksina että suoritettuina ja rekisteröityinä opintosuorituksina (opinitoviikkoina tai opintopisteinä). JOO-opintojen laskutusperusteet on kuvattu Valtakunnallisessa JOO-sopimuksessa ja opintopisteiden käyttöönoton myötä muutetussa sopimuksen 2 pykälässä.

Kohdeyliopisto laskuttaa kotiyliopistoa edellisen kalenterivuoden opinnoista helmikuun 15. päivän tilanteen mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Laskutus perustuu laskutuskauden aikana kertyneisiin opintoviikkoihin ja myönnettyihin uusiin opinto-oikeuksiin.

 • Myönnetyistä uusista opinto-oikeuksista kotiyliopisto korvaa kohdeyliopistolle hallinto- ja ohjauskuluina 20 euroa / opinto-oikeus.
 • Suoritetuista opinnoista korvataan 50 euroa / opintopiste

Koti- ja kohdeyliopisto voivat myös sopia, että hallinnointikuluista ja suoritetuista opinnoista ei laskuteta. Jos laskua ei lähetetä kotiyliopiston, kohdeyliopiston hakemuksen käsittelijä merkitsee tästä tiedon opinto-oikeuspäätöksen.

JOO-opintojen laskutusosoitteet

Aalto yliopisto:

Aalto-yliopisto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa sähköisesti, joten pyydämme teitä lähettämään laskunne meille verkkolaskuina:

 • Verkkolaskujen yhteystiedot Y-tunnus:FI2228357-4 (Aalto-korkeakoulusäätiö)
 • Verkkolaskuosoite: 003722283574 (Aalto-yliopisto), Viite: Sari Salmisuo 
 • Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Oy. Operaatt. välittäjätunnus: 003710948874. Operaattoria koskevat yhteyspyynnöt voitte lähettää osoitteeseen helpdesk(at)itella.net

Paperiset laskut voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Aalto-yliopisto, PL96081, 01051 LASKUT. Laskun viitteenä Sari Salmisuo.

Laskutuksen yhteyshenkilö: Sari Salmisuo; sari.salmisuo(at)aalto.fi

Helsingin yliopisto:

Helsingin yliopisto vastaanottaa 1.1.2013 alkaen ainoastaan sähköisiä ostolaskuja.

 • Verkkolaskuosoite: 003703134717 (Helsingin yliopisto), Viite: H0291/ Anu Siikaniva
 • Y-tunnus: 0313471-7 (Helsingin yliopisto)
 • Verkkolaskuoperaattori: Itella

Laskutuksen yhteyshenkilö: Anu Siikaniva, anu.siikaniva(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto:

Laskut osoitetaan Itä-Suomen yliopistolle ja toimitetaan osoitteeseen:

 • Verkkolaskuosoite: 003722857339. OVT-tunnus: 003722857339. Operaattori: Itella Information Oy. Välittäjän tunnus: 003710948874. Itä-Suomen yliopiston Y-tunnus: 2285733-9.
 • Paperisten laskujen laskutusosoite: Itä-Suomen yliopisto, PL 96404, 01051 Laskut

Laskussa tulee mainita tiedekunta ja tiedekunnan laskutuksen yhteyshenkilön nimi.

Laskutuksen yhteyshenkilöt:

 •  Filosofinen tiedekunta: Johanna Järvinen, puh. 0294452007, johanna.jarvinen(at)uef.fi
 •  Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: Kaisa Laitinen, puh. 0294453003 kaisa.laitinen(at)uef.fi
 •  Terveystieteiden tiedekunta: Maiju Laitinen, puh. 0294454026, maiju.laitinen(at)uef.fi
 •  Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Tuula Honkanen, puh. 0294455062, tuula.honkanen(at)uef.fi
 •  Avoin yliopisto: Eeva Kykkänen, puh. 0294457117, eeva.kykkanen(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto:

Jyväskylän yliopisto/Eeva-Liisa Tauriainen, PL 7237, 01051 LASKUT
Laskutuksen yhetyshenkilö: Eeva-Liisa Tauriainen, eeva-liisa.tauriainen(at)jyu.fi

Lapin yliopisto:

 • Kasvatustieteiden tiedekunta, Terhi Mella,PL 122, 96101 Rovaniemi
 • Matkailun ja liiketoimintaosaamisen tiedekunta, Helena Tompuri, PL 122,96101 Rovaniemi
 • Oikeustieteiden tiedekunta, Pirkko Huhtaniska, PL 122,96101 Rovaniemi
 • Taiteiden tiedekunta, Maija-Sisko Tuomaala, PL 122, 96101 Rovaniemi
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Mervi Tikkanen, PL 122,96101 Rovaniemi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto:

 • Sähköiset laskut: Itella Information Oy, OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 003702459042
 • Paperiset laskut: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PL 95992, 01051 LASKUT

Laskutuksen yhteyshenkilö: Heli Kylliäinen, heli.kylliainen(at)lut.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu:

Maanpuolustuskorkeakoulu / Tulosyksikkö
PL 9027
00071 OSTOLASKUT

MPKK:n Y-tunnus (VAT): 0952029-9

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00370952029910210

Välittäjätunnus (Itella) 003710948874

ALV-tunnus FI09520299

Laskutuksen hallinnollinen käsittelijä Mialeena Pärssinen, mialeena.parssinen(at)mil.fi


Oulun yliopisto:

 • Humanistinen tiedekunta: Oulun yliopisto, PL 7633, 01051 LASKUT, viite: kustannuspaikka 2400000. Laskutuksen yhteyshenkilö: Kari Kaskela, kari.kaskela (at)oulu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 7633, 01051 LASKUT, Viite 2401000. Laskutuksen yhteyshenkilö: opintoasianpäällikkö Helena Seppälä, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto helena.seppala(at)oulu.fi
 • Luonnontieteiden tiedekunta, OULUN YLIOPISTO, PL 7633, 01051 LASKUT, Kustannuspaikka 2402000
 • Lääketieteellinen tiedekunta: Oulun yliopisto, PL 7633, 01051 Laskut. Viite: KP 2403000 LTK. Laskutuksen yhteyshenkilö: Sirkka-Liisa Broström, sirkka-liisa.brostrom (at) oulu.fi
 • Taloustieteiden tiedekunta: PL 7633, 01051 LASKUT. Viite: 2404000 TaTK
 • Teknillinen tiedekunta: PL 7633, 01051 LASKUT, Viite: VA 4000. Laskutuksen yhteyshenkilö: Helena Rimpinen, Helena.Rimpinen(at)oulu.fi

Svenska handelshögskolan:

 • Laskut toivotaan ensisijaisesti verkkolaskuina: Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Oy. Hankenin, OVT-tunnus: 003702459077
 • Paperimuotoiset Hankenille osoitetut laskut (huomaa myös viite)voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Hanken, PB 5496,01051 FAKTUROR

Laskutuksen yhteyshenkilö: Ava Engström, ava.engstrom(at)hanken.fi

Taideyliopisto: 

Laskut toivotaan ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut:OVT-tunnus: 003725003056, Verkkolaskuoperaattori: Logica Suomi Oy,  Operaattorin tunnus: 003703575029

Paperilaskut: Taideyliopisto,  PL 720, 00038 LOGICA

Y-tunnus: 2500305-6

Laskussa tulee mainita kyseessä oleva akatemia sekä laskutuksen yhteyshenkilö:

 • Kuvataideakatemia: Lotte-Maria Maasalo, 050 448 8540, lotte-maria.maasalo[at]uniarts.fi
 • Sibelius-Akatemia: Pilvi Järvinen, 050 526 1964, pilvi.jarvinen[at]uniarts.fi
 • Teatterikorkeakoulu: Hannele Ylönen, 0400 792 002, hannele.ylonen[at]uniarts.fi

Muu kuin laskutusmateriaali tulee lähettää yhteyshenkilöille akatemioiden postiosoitteisiin:

 • Taideyliopiston Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, PL 30, 00097 Taideyliopisto
 • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, PL 20, 00097 Taideyliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto:

 • Sähköiset laskut: OpusCapita Group Oy, TTY-säätiön OVT-tunnus 003722861063, Operaattorin välittäjätunnus 003710948874, viite: 23301/Sini Ullgren
 • Paperiset laskut: TTY-säätiö, PL 599, 33101 Tampere. Viite: 23301/Sini Ullgren

TTY-säätiön Y-tunnus: 2286106-3.

Laskutuksen yhteyshenkilö: Sini Ullgren, sini.ullgren(at)tut.fi

Tampereen yliopisto:

 • Verkkolaskuosoite: 003701556684 OVT-tunnus: 003701556684 Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Oy Itellan operaattorivälittäjätunnus: 003710948874 Yhteyshenkilömme / Itella: Puh. 0205 388 500, s-posti: helpdesk(at)itella.net
 • Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, tulee paperimuotoiset Tampereen yliopistolle osoitetut laskut lähettää alla olevaan laskutusosoitteeseen, jossa huolehditaan laskujen muuttamisesta sähköiseen muotoon (laskutusosoite täytyy näkyä itse laskussa, ei riitä, että se näkyy vain postituskuoren päällä): Tampereen yliopisto, PL 5256, 01051 Laskut. Viite: Kristiina Siitojärvi/Opintopalvelut.

Laskutuksen yhteyshenkilö: Kristiina Siitojärvi/Opintopalvelut, kristiina.siitojarvi(at)uta.fi

Turun yliopisto:

 • Sähköiset laskut: OVT-tunnus: 003702458963, verkkolaskuoperaattori Itella Information Logistics Oy, operaattorivälittäjätunnus: 003710948874, yhteyshenkilömme/Itella: puh: 0205 388 500, s-posti: helpdesk(at)itella.net. Turun yliopiston Y-tunnus on 0245896-3.
 • Viite: Opiskelija- ja hakijapalvelut
  Laskutuksen yhteyshenkilö: Päivi Rahkonen-Ellä, paivi.rahkonen-ella(at)utu.fi

Vaasan yliopisto:

 • Sähköiset laskut: Itella Information Oy. Vaasan yliopiston OVT-tunnus on 003702095998. Viite: Opintoasiat/Sunna Vainiomaa.
 • Paperiset laskut: Vaasan yliopisto, PL 90506, 01051 Laskut. Viite: Opintoasiat/Jaana Pulkkinen

Laskutuksen yhteyshenkilö: Jaana Pulkkinen, jaana.pulkkinen(a)uwasa.fi

Åbo Akademi:

 • Elektroniska faktureringsadress: EDI-signum: 0037024631211, Operatör och operatörens signum: Elma/003710948874, FO-nummer: 0246312-1
 • Paper faktureringsadress: Studieärenden/ Reidun Palmu, Tavastgatan 13, 20500 Åbo

Laskutuksen yhteyshenkilö: Reidun Palmu, raidun.palmu(at)abo.fi

 
 • No labels