Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriön suorat tiedonkeruut

Sivusto sisältää tietoa opetus ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta keräämien suorien tiedonkeruiden toteuttamisesta. Sivusto on julkinen.

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

  • Tiedonkeruukäsikirjat saatavana sähköisenä täältä http://tiedonkeruu.fi
  • Aikaa kommentoida ja esittää kysymyksiä uusista tiedonkeruun käsikirjoista loka-marraskuuhun asti

Yhteystiedot

 

 

 

  • No labels