Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 61 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriön suorat tiedonkeruut

Sivusto sisältää tietoa opetus ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta keräämien suorien tiedonkeruiden toteuttamisesta. Sivusto on julkinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirjat sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka yliopistojen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

 

Ajankohtaista

  • Tiedonkeruukäsikirjat saatavana sähköisenä täältä http://tiedonkeruu.fi
  • Aikaa kommentoida ja esittää kysymyksiä uusista tiedonkeruun käsikirjoista loka-marraskuuhun asti

 

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö (suorat tiedonkeruut) Mika Rissanen, 050 381 9424, etunimi.sukunimi (ät) csc.fi
Projektipäällikkö (julkaisutiedot) Hanna-Mari Puuska, 050 381 8568, etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

 

 

 

 

 

 

  • No labels