Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirjat sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka yliopistojen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden käsikirjoihin liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja OKM:n kirjeitä. Ajantasaiset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedonkeruun käsikirjat löytyvät alla olevista linkeistä. Muu materiaali ja julkaisutiedonkeruuseen liittyvät dokumentit löytyy asiakirjat-osiosta.

Tiedonkeruun käsikirjat

 

Ajankohtaista

Huom! Tiedonkeruun käsikirjat saatavina nyt myös sähköisesti (linkit ohessa)

Asiakirjat

 

2015

8.7.   Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus EN / Publication data collection instructions for researchers

8.7.   Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus SV / Anvisningar till forskare om insamling av publikationsdata

28.4. Kirje OKM/4/591/2015: Ohje julkaisutiedonkeruusta 2015

28.4. Julkaisutiedonkeruun 2015 ohjeistus tutkijoille

26.1. Julkaisutiedonkeruu EN / Ministry of Education and Culture Publication Data Collection Manual 2014

26.1. Julkaisutiedonkeruu SV / UKM:s publikations handbok år 2014

15.1. Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014 (päivitetty julkaisutyypin D4-kohdalla)


2014

8.11.    Kirje OKM/77/592/2014: Tiedonkeruukirje AMK 2014

14.11.   Kirje OKM/78/592/2014: Tiedonkeruukirje YO 2014

8.12.   Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014

8.12. Tiedonkeruukäsikirja YO 2014

15.9. Tiedonkeruukäsikirjaluonnos AMK 2014

15.9. Tiedonkeruukäsikirjaluonnos YO 2014

7.1.   Tiedonkeruukäsikirja AMK 2013


2013

7.11. Tiedonkeruukirje AMK 2013

1.11. Tiedonkeruukirje YO 2013

1.11. VIRTA-kirje korkeakouluille

1.11. Tiedonkeruukäsikirja YO 2013

 

Recently Updated

  • No labels