Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 69 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriön suorat tiedonkeruut

"Suorat tiedonkeruut' viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Vuotta 2015 koskevat opintopisteet kerätään VIRTA-opintotietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.

 

Ajankohtaista

  • Yleisesittely (tulossa)
  • Tiedonkeruukäsikirjat saatavana sähköisenä täältä http://tiedonkeruu.fi
  • Aikaa kommentoida ja esittää kysymyksiä uusista tiedonkeruun käsikirjoista loka-marraskuuhun asti

Yhteystiedot

Projektipäällikkö (suorat tiedonkeruut) Mika Rissanen, 050 381 9424, etunimi.sukunimi (ät) csc.fi
Projektipäällikkö (julkaisutiedot) Hanna-Mari Puuska, 050 381 8568, etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

 

 

 

 

 

 

  • No labels