Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirjat sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden käsikirjoihin liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja OKM:n kirjeitä. Ajantasaiset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedonkeruun käsikirjat löytyvät alla olevista linkeistä. Muu materiaali ja julkaisutiedonkeruuseen liittyvät dokumentit löytyy asiakirjat-osiosta.

Tiedonkeruun käsikirjat

 

Ajankohtaista

Huom! Tiedonkeruun käsikirjat saatavina nyt myös sähköisesti (linkit ohessa)

Asiakirjat

 

2015

8.7.   Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus EN / Publication data collection instructions for researchers

8.7.   Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus SV / Anvisningar till forskare om insamling av publikationsdata

28.4. Kirje OKM/4/591/2015: Ohje julkaisutiedonkeruusta 2015

28.4. Julkaisutiedonkeruun 2015 ohjeistus tutkijoille

26.1. Julkaisutiedonkeruu EN / Ministry of Education and Culture Publication Data Collection Manual 2014

26.1. Julkaisutiedonkeruu SV / UKM:s publikations handbok år 2014

15.1. Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014 (päivitetty julkaisutyypin D4-kohdalla)


2014

18.11.  Kirje OKM/77/592/2014: Tiedonkeruukirje AMK 2014

14.11.   Kirje OKM/78/592/2014: Tiedonkeruukirje YO 2014

17.11.  Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014

13.11.  Tiedonkeruukäsikirja YO 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos AMK 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos YO 2014

7.1.      Tiedonkeruukäsikirja AMK 2013


2013

7.11. Kirje OKM/65/592/2013: Tiedonkeruukirje AMK 2013

1.11. Kirje OKM/64/592/2013: Tiedonkeruukirje YO 2013

1.11. VIRTA-kirje korkeakouluille

1.11. Tiedonkeruukäsikirja YO 2013

 

Recently Updated

  • No labels