Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

4. Luokitukset

Sivun status

Kehitteillä

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

4.4. Tieteenalaluokitus

4.5. Julkaisutyypit

4.6. Henkilötyövuoden laskenta

  • No labels