Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluväylän palvelupiste toimii osoittessa palveluvayla@palveluvayla.fi. Palvelupisteestä voi tiedustella liittymisen yksityiskohtia jo ennen liittymishakemuksen lähettämistä.

Palveluväylän liittyntäpalvelin rekisteröidään Palveluväylään toimittamalla rekisteröintipyyntö tarvittavine liitteineen Palvelunväylän palvelupisteeseen. Varsinainen liittyntäpalvelimen asennus, jonka voi suorittaa Palveluväylän palvelupisteen ilmoitettua liittymisilmoituksessa toimitettujen tietojen riittävyydestä, tehdään asennusohjeita seuraamalla. 

Kaikista liityntäpalvelimista vaaditaan hallinnollinen ja tekninen yhteyshenkilö varahenkilöineen. Lisäksi tulee toimittaa yhteyssähköpostiosoite, joka ei ole yksittäisen henkilön sähköposti. 

Hallinnollinen yhteyshenkilö on taho, mikä hyväksyy esim. kyseiseen liittyntäpalvelimeen uuden organisaation tai alijärjestelmän liittämisen.  

Teknisiä yhteyshenkilöitä kontaktoidaan kaikissa palveluväylän ja liityntäpalvelimen teknisiin kysymyksiin liittyen.

Palveluväylän testijärjestelmissä käytetään VRK:n myöntämiä palvelinvarmenteita. Kyseiset varmenteet ovat räätälöidyt Palveluväylän tarpeisiin ja ne tulee hankkia erillisellä Palveluväylän varmennehakemuksella Palveluväylän palvelupisteen kautta. 

Liittyminen

 1. Liittyvä organisaatio kerää liittymisessä tarvittavat tiedot ja täyttää testipalvelinvarmennehakemuksen.
  1. Palvelinasennukseen ja varmennehakemuksiin liittyvää tietoa (FI)
  2. Liittymistiedot (alla)
  3. Varmenneohjeet
  4. Usein esitetyt kysymykset
 2. Liittymispyyntö ja palvelinvarmennehakemus toimitetaan palveluvayla@palveluvayla.fi
 3. Palveluväylä ilmoittaa kun tiedot on käsitelty ja tarvittaessa pyytää korjauksia. Kun tiedot on käsitelty ja hyväksytty, Palveluväylän palvelupiste ilmoittaa kun varsinaisen asennuksen voi käynnistää.
 4. Liittyvä organisaatio asentaa liittyntäpalvelimen dokumentaation mukaisesti.
 5. Palveluväylän ylläpito avaa annetulle IP-osoiteelle yhteydet portit tarvittaville palvelimille ja palauttaa liittyjälle seuraavat tiedot
  1. Konfiguraatioankkurin (xml-tiedosto)
  2. Nimen, jolla liittyvä organisaatio on rekisteröity palveluväylään (Member Name)
 6. Liittyjä asentaa liityntäpalvelimen (Secure server) käyttöjärjestelmän ja Xroad-ohjelmiston asennusohjeiden mukaisesti
  1. Palveluväyläohjelmiston asennusohjeet RHEL7-liityntäpalvelimille
  2. Palveluväyläohjelmiston asennusohjeet Ubuntu-liityntäpalvelimille
 7. Liittyjä lähettää asennuksen yhteydessä luodun varmenteen allekirjoituspyynnön Palveluväylän palvelupistelle
 8. VRK allekirjoittaa varmenteet toimitetun palvelinvarmennehakemuksen mukaisesti 
 9. Liittyjä viimeistelee liityntäpalvelimen asennusohjeiden mukaisesti
 10. Liityntäpalvelimen lähettämän rekisteröintipyyynnön saavuttua keskuspalvelimelle, Palveluväylän ylläpito viimeistelee palvelimen liittämisen Palveluväylään
 11. Liittyjä varmistaa liitoksen onnistumisen
 12. Palveluväylään liittyminen on valmis

Liittymistiedot

Liittymisessä tarvittavat tiedot, jotka tulee olla ennen liittymispyynnön lähettämistä. 

 • Organisaation nimi
 • Organisaation osoite
 • Organisaation Y-tunnus
 • Liitettävän liityntäpalvelimen julkinen IPv4-osoite
 • Liitettävän liityntäpalvelimen FQDN-nimi
 • Liityntäpalvelimelle haluttavan alijärjestelmän nimi
 • Hallinnollisen yhteyshenkilön nimi
 • Hallinnollisen yhteyshenkilön tehtävänimike
 • Hallinnollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Hallinnollisen yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Hallinnollisen varayhteyshenkilön nimi
 • Hallinnollisen varayhteyshenkilön tehtävänimike
 • Hallinnollisen varayhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Hallinnollisen varayhteyshenkilön puhelinnumero
 • Hallinnollinen prosessisähköpostiosoite (ei yksittäinen henkilö)
 • Teknisen yhteyshenkilön nimi
 • Teknisen yhteyshenkilön tehtävänimike
 • Teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Teknisen yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Teknisen varayhteyshenkilön nimi
 • Teknisen varayhteyshenkilön tehtävänimike
 • Teknisen varayhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Teknisen varayhteyshenkilön puhelinnumero
 • Tekninen prosessisähköpostiosoite  (ei yksittäinen henkilö)

Litteet

 • No labels