Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka https://connect.funet.fi/joopas

Aika: 6.11.2015 klo 14-15

Osallistujat:

Mari Knuuttila, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Ava Engström, Svenska Handelshögskolan

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito


AGENDA:

Tilannekatsaus

 • Yliopistojen ajankohtaiset kuulumiset:
  Taideyliopisto kiinnostunut Puron käytöstä, mutta heidän Hakastaan ei vielä saada tarvittavaa henkilötunnusta. Asia on tietohallinnon käsittelyssä.
  Tampereen yliopisto pohtii Joopaksen/Puron mahdollisuuksia Tampere 3 -yhteistyössä, jossa selvitetään nyt ristiinopiskelua.
 • Puron kehityskustannukset, käyttöönotto ja kokemukset

   

   SovelluskehitysMäärittely ja ohjausYhteensä
  20147 0006 00013 000
  201510 00013 00023 000

  Puron hyväksilukupalvelu on nyt käytössä seuraavissa yliopistoissa: TY, Tay,TTY, Aalto, LUT. Muille avataan pyynnöstä. Kaikki opiskelijat voivat jo hakea Purosta suorituksiaan, mutta itse palvelua ei ole markkinoitu. Sinne löytää nyt lähinnä Joopaksen opiskelijapalveluiden kautta. Yliopistot voivat laittaa linkin näkyville sopivaksi katsomiinsa palveluihin.Ava ilmoitti että ruotsinkielinen käännös saadaan ensi viikolla käyttöön.

 • Yhteistyö Virtuaaliammattikorkeakoulun suuntaan
  Kuultiin että Virtuaaliammattikorkeakoulusta on oltu yhteydessä ja kyselty mahdollisuutta a) lähteä yhdessä rakentamaan liikkuvuuden palveluja b) ottaa käyttöön Joopaksen verkostosovellus. Heidän järjestelmänsä jää pois käytöstä keväällä. Heille on esitelty verkostosovellusta ja annettu sen hintatieto. Seuraavassa kokouksessa kuullaan heidän päätöksensä jatkosta.
 • 18.9. pidetyn työpajan terveiset
  Outi Tasala kertoi opintopolun kuulumisia, pitkälti valintanäkökulmasta. Teija Lehto kertoili Virtuaaliammattikorkeakoulujen tilanteesta. Käytiin läpi Puro-sovellus ja viilattiin sen tekstejä kuntoon. Päätettiin pitää yksi pääkäyttäjäpalaveri vielä ennen vuoden loppua, jotta voidaan tarkentaa laskutustietoihin liittyviä tarpeita. Tämä pohjalta voidaan esittää johtoryhmälle kehityshanketta.
 • Opintopolku on julkaisemassa opintotarjonnan testirajapinnan vielä tämän vuoden lopulla. Tutustumme siihen.

Ensi vuoden toiminnan suunnittelu

 

1 Tietojärjestelmäpalvelujen ylläpito ja tuki

Joopas-palvelun perusylläpito ja tuki

 • Hakupalvelu
 • Kurssikanta ja tietosivut

Puro-palvelun ylläpito ja tuki

 • Hyväksilukupalvelun käyttöönotot ja virkailijoiden lisääminen
 • Käyttötilastojen seuranta

2 Tietojärjestelmäpalvelujen kehittäminen

Laskutuksen tuki:

-          Tuotetaan laskutusta käsitteleville tiedot, jolla laskutuksen oikeellisuus on helppo varmistaa kummassakin päässä: laskuttaja ja maksaja

[Hakupalvelun pään työ on suhteellisen kallista. Tarvitaan tarkka määrittely jotta työmäärä pysyy kohtuullisena: mitä tietoja halutaan käyttöön]

Tiedonsiirto opintotarjonnan tietokantaan:

-          Toimivan rajapinnan määrittely ja tuottaminen tarjontatietojen siirtoa varten

[Onko tälle vielä tarvetta, toteutus on nykyään kohtuullisen yksinkertaista, testaus vaatii yliopistojen omaa panosta?]

Tiedekuntatieto Puron hyväksilukupyyntöihin:

-          Tiedekuntatiedolla nopeutetaan käsittelyä: löytyy oikea käsittelijä

[Jokaisella yliopistolla on oma tiedekuntajakonsa ja koodinsa. Opintopolku ylläpitää jo koodistoa eikä sitä tarvitse tehdä Purossa. Hakan toimittama tiedekuntatieto on koodimuodossa ja näytettävä tieto pitää lukea koodistosta ja näyttää käyttäjälle selkokielisenä.]

3 Liikkuvuuden alueen yhteistyö

-          Ammattikorkeakoulujen mahdollinen Joopaksen verkostopalvelun käyttöönotto: varaudutaan myönteiseen päätökseen, joka johtaisi käyttöönottoon keväällä 2016

-          Tutustutaan Opintopolussa julkaistavaan tarjontarajapintaan ja mietitään sen käytettävyyttä Joo-opintojen ja ammattikorkeakoulujen tarjonnan esittämisessä

 

Käytiin läpi edellä esitetty suunnitelma ja keskusteltiin siitä. Puroon on jatkossa tarpeen saada suoritusten ulostuonti myös järjestelmäluettavassa muodossa. Tällä hetkellä vain Tampereen yliopisto näki asian tärkeäksi. Ei tehty vielä päätöksiä. Päivitetty toimintasuunnitelmaesitys toimitetaan johtoryhmälle.

2016 budjettiarvio ja vuosimaksut

Budjettitilanne 10/2015 liite

Liitteessä mukana viime ja tämän vuoden vuosimaksut omalla alasivullaan.

Keskusteltiin ensi vuoden vuosimaksuista. Päätettiin, että sihteeri ja puheenjohtaja tekevät johtoryhmälle keskustelun pohjalta esityksen ensi vuoden alennetuista vuosimaksuista. Ylijäämää on taas siirtymässä ensi vuodelle.

Esitys Puro-palvelun tarjoamisesta muille

Joopas-konsortiolta on pyydetty tietoa Puron käyttöönotosta myös muissa korkeakouluissa.

Uusi korkeakoulu voisi ottaa Puro-sovelluksen käyttöön kiinteällä vuosimaksulla, joka ei aiheuta töitä tilastoinnissa ja laskutuksessa. Korkeakoulu vastaa itse omasta käyttöönotostaan eli Haka-attribuuttien toimivuudesta sekä hyväksilukuprosessin testauksesta. Vaihtoehtona on tarjota käyttöönottoa pelkällä kertaluonteisella käyttöönottomaksulla, joka voisi olla kaikille sama, esim. 2000€.

Käyttömaksuilla katetaan Puron jatkokehityskuluja sekä ylläpitoa. Mahdollinen ylijäämä käytetään Joopas-konsortion johtoryhmän kulloisenkin päätöksen mukaisesti.Selkeä käyttökohde on esim. suoritusten siirron kehittäminen vähemmän työtä vaativaan suuntaan (lukurajapinta).

               

Hintamalli 1    

Opiskelijoiden kokonaismäärä (FTE)

Vuosilisenssi € 

Oppilaitoksia

Maksimitulot/v

 

<3000

1000

7

7000

 
 

<7000

2000

14

28000

 
 

>7000

3000

6

18000

 
 
   

53000

 
     

Hintamalli 2

Opiskelijoiden kokonaismäärä (FTE)

Vuosilisenssi € 

Oppilaitoksia

Maksimitulot/v

 

<3000

500

7

3500

 
 

<7000

1000

14

14000

 
 

>7000

2000

6

12000

 
 
   

29500

 

Hintamalli 3

KäyttöönottomaksuOppilaitoksiaTulot
2000€2754 000€
2000€1530 000€
2000€510 000€

Hintamalli 4

KäyttöönottomaksuOppilaitoksiaTulot
3000€2781 000€
3000€1545 000€
3000€515 000€

 

Keskusteltiin Puron tarjoamisesta ammattikorkeakouluille. Sovittiin että tarjotaan palvelua edullisella käyttööottohinnalla, jotta kaikilla on mahdollisuus lähteä mukaan. Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät johtoryhmälle asiasta esityksen.

Muuta

Kokouksessa sovitut esitysehdotukset (budjetti ja vuosimaksut, toimintasuunnitelma, Puron tarjoamisen hinnoittelu ja ehdot) toimitetaan johtoryhmälle sähköpostilla ja käsitellään sähkäpostitse.

Seuraava kokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua helmi-maaliskuussa 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • No labels