Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönottoa Suomessa keskitetysti CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kautta. CSC tarjoaa mm. tukea organisaatioille tunnisteen käyttöönottoon. Käyttöönoton edistämiseksi on perustettu kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseniksi voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet. CSC koordinoi myös kansallista ORCID-konsortiojäsenyyttä Suomessa ja kartoittaa siitä kiinnostuneita organisaatioita.

ORCID-tutkijatunniste (http://orcid.org/) tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan. Tunnisteen avulla tutkija voi identifioida omat tuotoksensa itselleen ja näin parantaa niiden kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä.  Tunnisteen kytkeminen erilaisiin palveluihin ja järjestelmiin helpottaa tutkijan työtä, kun tietojen siirtäminen automatisoituu ja nopeutuu. Maailmassa on tällä hetkellä jo noin 1,7 miljoonaa tutkijaa, jotka ovat luoneet itselleen ORCID-tutkijatunnisteen ja sen käyttö laajenee koko ajan.  

Useat maat ovat ottaneet ORCIDin käyttöön kansallisen tason tutkijatunnisteena.  Esimerkiksi Portugalissa ja Italiassa tunniste on otettu laajamittaisesti käyttöön kansallisen tutkimuksen arvioinnin yhteydessä. Muun muassa Tanska, Italia, Australia ja Iso-Britannia ovat hankkineet tai hankkimassa kansallista ORCID-konsortiojäsenyyttä. Useat tutkimusrahoittajat (esim. Iso-Britanniassa WellcomeTrust, Ruotsissa Vetenskaprådet) edellyttävät rahoitusta hakevilta tutkijoilta ORCID-tunnistetta pakollisena.

Organisoituminen ja kansallinen yhteistyö

CSC edistää ORCID-tunnisteen tunnettuutta ja käyttöönottoa levittämällä tietoa korkeakouluille, muille tutkimusorganisaatioille ja palveluntarjoajille sekä antamalla tukea ORCIDin kytkemisessä organisaatioiden omiin järjestelmiin ja prosesseihin. CSC pilotoi yhteistyössä ORCID-organisaation kanssa orcid.org-verkkosivuston alle toteutettavaa kansallista sivustoa, joka on suunnattu Suomessa toimiville tutkijoille ja organisaatioille. Suomalaisten organisaatioiden käyttöön tuotetaan lisäksi muutakin suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä viestintämateriaalia.

ORCID-konsortiojäsenyys

CSC on hakenut ORCID-organisaatiojäsenyyttä, ja seuraavaksi jäsenyys on tarkoitus laajentaa konsortiojäsenyydeksi, johon mukaan voivat liittyä kaikki kiinnostuneet organisaatiot. Konsortiossa kukin organisaatio kustantaa jäsenmaksunsa itse (vuosimaksu on 5 000 – 6000 USD mukaan liittyvien organisaatioiden määrästä riippuen). CSC lähettää loppuvuodesta korkeakouluille, muille tutkimusorganisaatioille sekä palveluntarjoajille tiedustelun konsortioon liittymisestä.

Kansallisen yhteistyöryhmän käynnistäminen

ORCID-tunnisteen käyttöönoton edistämiseksi ja tueksi on perustettu kansallinen yhteistyöryhmä, joka toimii Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) alla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Aija Kaitera Helsingin yliopistosta ja sihteerinä Anne Björklund (CSC). Ryhmän tehtävänä on mm.

 • jakaa kokemuksia ORCID-tunnisteen käyttöönotosta
 • keskustella ORCID-ryhmäjäsenyyteen ja yhdistämispalvelun kehittämiseen liittyvistä asioista
 • välittää tietoa ORCIDin kansainvälisestä ja kansallisesta kehityksestä.

Työryhmän jäseniksi voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet (ilmoittautumislomake). Ryhmän ensimmäinen kokous järjestetään 10.12.2015 klo 9-11.

Kansallinen yhdistämispalvelu

CSC toteuttaa kansallisen yhdistämispalvelun, jossa tutkija voi yhdistää ORCID-tunnisteensa tunnukseensa Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmässä. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan 2-3 organisaatiota, joiden kanssa palvelua on tarkoitus pilotoida alkuvuodesta 2016.

Lisätietoa ja yhteydenotot

 • sähköposti: orcid-info@csc.fi
 • yhteyshenkilöt CSC:llä:
  • Tuija Raaska, kehityspäällikkö, CSC, tuija.raaska@csc.fi, 050 3819516
  • Hanna-Mari Puuska, projektipäällikkö, CSC, hanna-mari.puuska@csc.fi, 050 381 8568
  • Anne Björklund, koordinaattori, CSC, anne.bjorklund@csc.fi, 050 381 9500

Linkkejä

***

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön Pohjoismaiden tehokkaimman laskentaympäristön, huippunopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet sekä Suomen parhaat tieteen tietotekniikan asiantuntijat ja palvelut. CSC on voittoa tavoittelematon, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima valtion erityistehtäväyhtiö. www.csc.fi

***

ORCID on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 avatun kansainvälisen ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän tavoitteena on parantaa tutkijan näkyvyyttä ja helpottaa tutkijan tietojen automaattista siirtämistä järjestelmien välillä, jotta samoja tietoja ei tarvitsisi syöttää useaan paikkaan. ORCID-tunniste tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan, jonka tarkoituksena on ratkaista esimerkiksi samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Useat kansainväliset tieteelliset kustantajat sekä tutkimusrahoittajat ovat ottaneet ORCID-tunnisteen käyttöön omissa prosesseissaan. www.orcid.org    

 

  

 
 

 • No labels