Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lainsäädäntö

Tälle sivulle kootaan suoriin tiedonkeruisiin liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja muita toimintaa suuntaavia ohjeita.

 

Ohjausryhmä

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

  • ohjaa ja seuraa lain (484/2013) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöä ja toimivuutta
  • valmistelee tietovarannosta tehtävien OKM:n tiedonkeruiden aikatauluja ja keskustelee kehityksen suunnasta ja priorisoinnista
  • keskustelee ja sopii laajemmin kaikista OKM:n tekemistä tiedonkeruista ja osallistuu vuosittaisen tiedonkeruukäsikirjan valmistelemiseen
  • valmistelee tietojen välittämistä muille viranomaisille korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta
  • luo ja ylläpitää korkeakoulujen viranomaistietovirtojen tavoitearkkitehtuuria ja kehittämispolkua
  • No labels