Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietovarannon ja tiedonkeruiden ohjausryhmä päätti kokouksessaan 3.12.2015 , että Virta-opintotietopalvelu liitetään Kansalliseen palveluväylään ja korkeakoulujen tutkintotiedot voidaan näyttää Kansalaisen palvelunäkymässä VIRTA-opintotietopalvelusta.

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen. Kansalliseen palveluväylään toteutetun integraation tavoitteena on ollut avata tietovarantoa laajemmalle käyttäjäkunnalle ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä niin julkisissa kuin yksityisissä sähköisissä palveluissa.Ks. lisätietoja.

Huom! Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän päätöksen (24.10.2018) mukaisesti  muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei  jatkossa enää kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua (KOSKI-palvelussa). Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu.

Tietovarannon tiedot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava. Lisätietoa tietovarannon tiedoista löytyy täältä: Tietovarannon tiedot.

Käyttöehdot

VIRTA-opintotietopalvelun käyttö on maksutonta.  

 

 

Yhteystiedot:

Hyödyntäminen, sisältö ja lupakäytänteet: virta@csc.fi

Tekninen ylläpito virtakapa@csc.fi.

Testiympäristö

VIRTA-opintotietopalvelu löytyy palveluväylän testiympäristöstä. Rajapintaa voi testata rekisteröitymällä palveluväylän testiympäristöön  ja ilmoittamalla sovelluksen ja liitttymäpalvelimen yhteystiedot osoitteeseen virtakapa@csc.fi . Lisäohjeita Kansalliseen Palveluväylään rekisteröitymisestä VRK:lta https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/

Rajapintaa on mahdollista testata myös julkisessa testiympäristössä,  joka ei sisällä oikeita henkilö- tai opiskeluun liittyviä tietoja. Testiympäristö löytyy osoitteesta http://virtawstesti.csc.fi/

Rajapinnan kuvaus

CSC kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana. Virta opintotietopalvelun tietosisällöstä ja rajapintojen kuvauksista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa palvelun kotisivulta http://www.csc.fi/virta

Opiskelijan tietoja voi hakea, joko kansallisella oppijanumerolla tai henkilötunnuksella. Haun voi rajata joko tiettyyn organisaatioon tai hakea kaikista. Rajapinnan käyttöoikeuksia voidaan rajata organiosaation ja palvelukutsun mukaan. Esimerkiksi jollekin palvelullle voidaan myöntää oikeus ainoastaan  Tutkintotietoihin  (Kutsu 6) joltakin yksittäiseltä korkeakaoululta.

 

Web Service: OpiskelijanTiedotService

Target Namespace:

Protocol: SOAP
Default style: document
Transport protocol: SOAP over HTTP
Operations:
 1. LukukausiIlmoittautumiset
 2. Opintosuoritukset
 3. OpiskelijanKaikkiTiedot
 4. OpiskelijanTiedot
 5. Opiskeluoikeudet
 6. Tutkinnot
Kaikille kutsuille yhteiset parametrit
 • Hakuehdot - extension of type HakuEhdot
  • henkilotunnus type HenkilotunnusTyyppi - type string with restriction maxLength(200) pattern((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[0-2])[0-9][0-9][+\-A]((00[2-9]|[0-8][1-9][0-9]|[1-8][0-9][0-9])[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY])?)
  • kansallinenOppijanumero type string
  • organisaatio type organisaatio

 

Rajapinnan kutsut ja vastaukset

Esimerkkikutsu

 1. LukukausiIlmoittautumiset
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  LukukausiIlmoittautumisetRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  LukukausiIlmoittautumisetRequest type LukukausiIlmoittautumiset
  Output:
  LukukausiIlmoittautumisetResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  LukukausiIlmoittautumisetResponse type LukukausiIlmoittautumisetResponse
 2. Opintosuoritukset
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  OpintosuorituksetRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  OpintosuorituksetRequest type Opintosuoritukset
  Output:
  OpintosuorituksetResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  OpintosuorituksetResponse type OpintosuorituksetResponse
 3. OpiskelijanKaikkiTiedot
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  OpiskelijanKaikkiTiedotRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskelijanKaikkiTiedotRequest type OpiskelijanKaikkiTiedot
  Output:
  OpiskelijanKaikkiTiedotResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskelijanKaikkiTiedotResponse type OpiskelijanKaikkiTiedotResponse
 4. OpiskelijanTiedot
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  OpiskelijanTiedotRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskelijanTiedotRequest type OpiskelijanTiedot
  Output:
  OpiskelijanTiedotResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskelijanTiedotResponse type OpiskelijanTiedotResponse
 5. Opiskeluoikeudet
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  OpiskeluoikeudetRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskeluoikeudetRequest type Opiskeluoikeudet
  Output:
  OpiskeluoikeudetResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  OpiskeluoikeudetResponse type OpiskeluoikeudetResponse
 6. Tutkinnot
  Operation type:
  Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
  Input:
  TutkinnotRequest (soap:body, use = literal, part = client)
  TutkinnotRequest type Tutkinnot
  Output:
  TutkinnotResponse (soap:body, use = literal, part = client)
  TutkinnotResponse type TutkinnotResponse

 

 

 

 • No labels