Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hyvä Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelun yhdyshenkilöt, päivittäjä ja opistopäivittäjä

Minun nimeni on Soile Pylsy ja olen Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelun koordinaattori ja pääkäyttäjä. Olen työssä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä, jonne verkkopalvelun ylläpito siirtyi vuoden 2011 alussa palvelukonsortion myötä. Olen aloittanut toimessani maaliskuun alussa.

Palvelusopimuksen mukaisesti olen yhteydessä yliopistojen yhdyshenkilöihin sekä konsortion johtoryhmän jäseniin. Yhdyshenkilöiden tehtävänä on yleisesti olla yhteydessä päivittäjiin ja opistopäivittäjiin, samoin toisinpäin. Kuitenkin nyt lähetän kaikille aktiivisen tunnuksen omaaville henkilöille tiedotteen koskien mahdollisten virhetilanteiden ilmentymistä, kun käytätte Meteoria tai Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelua, sillä virheilmoitusten tekemisessä on ollut jonkinlaista epäselvyyttä.

Jos ja kun virheitä aletaan selvittää tai korjata, on meidän CSC:llä kuitattava asia ennen kuin palvelun toimittaja sille mitään tekee. Tämän ja mm. ylläpidon kustannusten seurattavuuden vuoksi kaikkien selvitystä ja korjausta vaativien virheilmoitusten on mentävä loppuen lopuksi minun kauttani. Pyydänkin seuraamaan alla selitettyä prosessia.

****

Mahdollisten virheiden ilmoittaminen

Toistaiseksi käytämme virhetilanteissa sähköpostilla ilmoittamista. Jos havaitset jonkinlaisen virheen Meteorissa tai Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelussa (esimerkiksi ei pysty tallentamaan opintojaksoa, tiedot näkyvät väärin, tiedot katoavat…), lähetä virheilmoitus oman yliopistosi/lähimmän yliopiston yhdyshenkilölle. Yhdyshenkilöiden listaus löytyy sivulta http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Yhdyshenkilot/.

Virheilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Havaitsijan henkilötiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, oppilaitos)
  • Url-osoite(-et), jossa virhe on ilmentynyt
  • Kuvakaappaus virheestä, jos mahdollista (print screen)
  • Virhekuvaus (mitä tapahtunut, miten tapahtui...)
  • Onko testattu ja kuka on testannut

Ennen kuin virheen ilmoittaa, se kannattaa testata ja todeta parinkin ihmisen voimin eri tietokoneilla ja selaimilla, jotta tiedetään onko kyseessä satunainen, mahdollisesti käyttäjästä johtuva virhe vai varsinaista selvittely ja korjausta vaativa ongelma. Hyvin tehty pohjatyö helpottaa ja nopeuttaa virheen käsittelyä.

Yhdyshenkilöt lähettävät tiedot suoraan/eteenpäin minulle, jos ja kun tilanne sitä vaatii, eli elleivät pysty asialle itse mitään tekemään ja todennus on heidän osaltaan tehty.

Testaus ja todennus tehdään joka tapauksessa jossakin vaiheessa käsittelyä, joten siihen kannattaa varautua. Tulen ensin ottamaan yhteyttä suoraan ilmoittajaan, kun korjauksen jälkeinen testaus (-> onko ongelma poistunut vai ei) on käsillä ja lopuksi kun ongelma on poissa.

****

Ja viime hetken vinkki: Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelulla on myös wiki osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/AVO/Avoin+yliopisto, josta saatte lisää tietoa mm. palvelukonsortiosta. Wiki on tarkoitettu kaikille verkkopalvelua päivittäville henkilöille palvelukonsortion johtoryhmästä alkaen.

Jos teillä on asiasta kysyttävää tai teillä on antaa minulle palautetta asiasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse: avoinyliopisto(at)csc.fi

Aurinkoista viikon jatkoa toivottaa Soile Pylsy