Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Keksintö

Kuvaus: Kokonaisuus käsittelee kaikkia niitä toimintoja, jotka liittyvät tutkimustiedon ja -tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen, keksintöihin ja IPR-oikeuksiin jne. Muunlainen hyödyntäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on käsitelty muissa kokonaisuuksissa, erityisesti julkaisemisen yhteydessä.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu
Keksintöehdotuksen laatiminen
 • Kannustimien kehittäminen

 • Ideoiden tunnistaminen

 • Keksintöilmoitusprosessin käynnistäminen
Keksintöilmoituksen tekeminen
 • Keksintöilmoitusprosessin hallinta (vastaanotto, käsittely, arvionti)

 • Neuvonta – IPR
Keksinnön julkaisu
 • Julkaisuaikataulun sopiminen

 • Jatkojalostusprosessin käynnistäminen
Keksinnön suojaus
 • ks. alla Suojaaminen
 
 • IPR-portfolion hallinta


Suojaaminen (edellisen alla)

Kuvaus: Uuden keksinnön suojaus patentoinneilla, tavaramerkkirekisteröinneillä ym. Samoin sisältää hallinnon IPR:n hallintaan liittyvät prosessit.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Suojaustoimissa avustaminen

Patenttihakemus

 • Suojaus / patentointiprosessin käynnistäminen
 • Tapaamisten järjestäminen (patenttiasiamiehet, keksijät) 
 • Ennakkouutuustutkimuksen tilaaminen, arviointi ja läpikä

 

 • Muiden suojaustoimenpiteiden toteutus (tavaramerkki jne.)
 
 • Olemassaolevan IPR:n tunnistaminen ja omistussuhteiden määrittely
  
  
  
  

Kaupallistaminen

Kuvaus: Keksintöjen kaupallistamiseen liittyvät toiminnot. Hallinnon prosessit tehostavat kaupallistamismahdollisuuksia ja vievät prosessia eteenpäin. Tämä on keksinnön jatkojalostamista.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Kaupallistamiseen tähtäävä hankkeistus (esim. tutli-rahoitus)

 • Hakuprosessin hallinta ja hakemusten kehittäminen

 • Hankkeiden arviointi

 • Markkina-analyysissa avustaminen

 • Yhteistyökumppanien ja rahoittajien kontaktointi

 • Liike-ideoiden tunnistaminen

Kaupallistamistavan valinta

 • Hyödyntämis/kaupallistamisuunnitelman teko

 • Ehtojen ja sopimusten määrittely

Tulosten kaupallistaminen

 • Siemenrahoitusmahdollisuudet

 • Tulosten myynti ja markkinointi tai siinä avustaminen
 • Sparraus, työpajat, kurssiyhteistyö

Yrityksen perustaminen

 • Tuki yrityksen perustamiseen

 • Sopimushallinta, jos spin-out -yritys.

 • Liiketoimintapartnerien haussa avustaminen

Lisensoinnissa avustaminen

 • Kaupallistamisneuvottelut

 • Teknologioiden ja oikeuksien siirrot

Vaikuttavuus

Kuvaus: Innovaatioiden vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta sisältää myös tutkijoiden verkostoitumisen rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hallinnon toiminta yrittäjäkulttuurin kehittämiseksi.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Vaikuttavuusraportointi

 • Hakemusten ja raporttien konsultointi

 • Innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvän tiedon analysointi

Verkostoituminen

 • Verkostoitumismahdollisuuksien avaaminen, rahoittajatapaamiset

 • Alumnitoiminta

Kouluttautuminen tutkimustulosten kaupallistamista varten

 • Yrittäjyyden sparraus

 • Kulttuurimuutoksen fasilitointi

 • Mentorointimahdollisuuksien järjestäminen

 

 • Viestintä yrittäjyydestä ja yliopistolähtöisistä yrityksistä
 
 • Koulutusprosessi

Yritysyhteistyö

Kuvaus: Tutkimusprojektien yritysyhteistyökumppanien hallinta, kumppanien hankinta, sopimusten ylläpito ja tekeminen.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Tutkimuksen tietojen tuottaminen

 • Yhteistyökumppanien kartoitus ja hankkiminen

 • Sopimusneuvottelu

Yritysten kontaktipyyntöihin vastaaminen ja yhteydenpito

 

Tutkimusprojektien yritysyhteistyökumppanit
 • Tutkimusprojektien myyntityön käytäntö

 • Yhteistyökumppanien verkostointi ja hallinta.
Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa
 • Sopimusten valmistelu

 • Oikeusapu

 • IPR-omistajuuksien hallinta, oikeuksien siirto
Rahoitus yritysyhteistyöprojekteihin
 • Haun tuki ja rahoitusinstrumenttien hallinnoint
 • No labels