Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avainten generointi ja yhteyksien avaaminen CSC:lle

  • Ilmoita sähköpostiosoitteeseen virta-julkaisut at postit.csc.fi lähettävän palvelimen ip-osoite.
  • Luo SSH2-DSA 2048 –tyyppinen (tai RSA) julkinen ja yksityinen avain. Lähetä julkinen avain virta-julkaisut at postit.csc.fi -osoitteeseen
  • Ilmoita sähköpostitse kun siirtotiedosto on lähetetty ensimmäisen kerran. Annamme kuittauksen siirron onnistumisesta organisaation tekniselle yhteyshenkilölle.
  • Jos organisaation tekninen yhteyshenkilö vaihtuu, ilmoita hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa  virta-julkaisut at postit.csc.fi -osoitteeseen
  • No labels