Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suorat tiedonkeruut -sivusto on siirtynyt Eduuni-alustalle to 6.4.2017. Sivuja päivitetään jatkossa Eduunissa: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Suorat+tiedonkeruut

AMK-käsikirja 2016 on lukittu.
Käsikirjaa voi edelleen kommentoida ja siitä voi esittää kysymyksiä. Vuoden 2016 käsikirjan sisältöä ei enää muuteta, mutta kommentit otetaan huomioon vuoden 2017 käsikirjan valmistelussa.
Lukitusta käsikirjasta luodaan pdf-dokumentti jokaiselle vuosiversiolle erikseen. Pdf on löydettävissä pääsivulta.

OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2016

1. Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka ammattikorkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Tiedot kerätään vuosittain ministeriön Vipunen-tietokantaan. Taloustiedonkeruuta koskeva osio käsikirjassa poikkeaa rakenteeltaan muista osioista taloustiedonkeruun laajuuden takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehitystyön edetessä sisällytetään sen määritykset osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita ja käsikirjoja siltä osin kun tiedonkeruu toteutetaan tietovarannosta. Vuotta 2016 koskevissa tiedonkeruissa tietovarantoa hyödynnetään opintopistetiedonkeruussa ja julkaisutiedonkeruussa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka ammattikorkeakoulut joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden ammattikorkeakoulut varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Näiden tiedonkeruiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö poimii Virta- opintotietovarannosta suoraan seuraavat tiedot. Tietoja on nähtävillä korkeakoulujen extra-vipunen portaalissa.

 • Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista
 • Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
 • Tiedot 55 opintopistettä tai ylitse suorittaneista opiskelijoista
 •  Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
 • Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
 • Tiedot suoritetuista opettajien pätevyyksistä
 • Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot

Tämän vuoden tiedonkeruussa tiedot luokitellaan ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ala -luokittelulla. Ohjauksen ala -luokittelu korvaa aiemmin käytössä olleen koulutusalaluokittelun. Uusi luokitus kuvaa tasapainoisemmin ammattikorkeakoulujen toimintaa sekä on vertailukelpoinen sekä kansainvälisesti että yliopistosektorin tietojen kanssa. Toinen muutos liittyy ohjauksen ala- tiedot keräämiseen henkilöstö- ja julkaisutiedonkeruussa. Ohjauksen ala -tietoa ei kerätä ko. tiedonkeruissa kiinnitettynä suoraan henkilöön tai julkaisuun vaan se päätellään henkilön ja julkaisun tekijöiden vastuualueiden kautta.

Korkeakoulujen yhteisten tietomallien ja yhteentoimivuuden määritysten kehittämistä jatketaan osana CSC:n palveluja korkeakouluille. Työssä keskitytään jatkossa tuottamaan toimintokohtaisia (esim. opintohallinto, tutkimushallinto) tietomäärityksiä niiltä osin kuin standardoinnille ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle on konkreettisia tarpeita tai tietoa tarvitaan yhteismitallisessa raportoinnissa. Nämä sidotaan yhteen tarvittavilta osin. Myös Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon määritykset ja muut viranomaisten tarpeisiin liittyvät yhteentoimivuuden määritykset liitetään osaksi kokonaisuutta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2016 kerättäviä tietoja. Vuodelta 2017 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia:

- Julkaisutiedonkeruussa kenttä 3.3.3.34 (Julkaisu rinnakkaistallennettu) tulee pakolliseksi

- Julkaisutiedonkeruussa ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen pakollisia kenttä lisätään seuraavasti:

  • Kenttä 3.3.3.16 (Lehden / sarjan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D1, E1
  • Kenttä 3.3.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D2

  • Kenttä 3.3.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D2, D4, D5, D6, E2, E3

- Rekrytointitiedonkeruun tiedot kerätään ensimmäistä kertaa vuodelta 2017 

 

Sisällöllisten muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2017 tiedonkeruun osalta

 

 

Edellinen - Seuraava:

 

Recently Updated

 

 • No labels

3 Comments

 1. Pitäisikö lukea Vuodelta 2017?

 2. Anonymous

  "Kenttä 3.3.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D2"

  Eikö pitäisi olla D3?

 3. Anonymous

  Onko vuoden 2017 AMK julkaisujen tiedonkeruussa A-E, ja F-I julkaisuissa jatkaa samalla mallitiedostoilla kuin 2016? Tiedostossa A-E kysytään organisaation alayksikköä mutta F-I mallitiedostossa ohjauksen alaa. Aiemmin Hanna-Mari Puuska kirjoitti:'Ohjauksen aloja ei raportoida julkaisutiedoissa, vaan ne määräytyvät alayksiköiden perusteella'. Tuleeko siis muutos myös F-I tiedostoon eli ei kysytä ohjauksen alaa vaan alayksikkö?

  terv. Kukka-Maritta Taskinen / Savonia