Child pages
 • AMK 3.8. Opinnäytetyöt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

AMK-käsikirja 2016 on lukittu.

3.8 Opinnäytetyöt

Tiedonkeruulomake AMK 8, opinnäytetyöt:

3.8.1 Kerättävät tiedot

Tieto ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetuista opinnäytetöistä. 

3.8.1.1 Opinnäytetyö

Tiedot opinnäytetöistä kerätään ohjauksen aloittain ja koulutustyypeittäin (nuorten koulutus = päivätoteutus, aikuiskoulutus = monimuotototeutus ja ylemmät amk-tutkinnot). Tapauksissa, joissa opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, tilastoidaan se niin monta kertaa kuin työllä on tekijöitä.  Erikseen kerätään tieto mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu. Opinnäytetyö, josta on saatu TKI-opintopisteitä ei automaattisesti ole hankkeistettu opinnäytetyö. Hankkeistetun opinnäytetyön määritelmä on alla. 

Kuvaus

Opinnäytetyön hankkeistuksesta tulee aina olla kirjallinen sopimus kahden sopijaosapuolen välillä ja tuon sopimuksen tulee olla tehtynä ennen opinnäytetyön aloittamista. Opinnäytetyö on hankkeistettu silloin, kun joku (yksi tai useampi) seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä.
 • Opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja.
 • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan.

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on kaksi kohtaa:

 1. Hankkeistetut opinnäytetyöt
 2. Opinnäytetyöt (ei hankkeistetut)

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.

 

Edellinen - Seuraava:
 • No labels

1 Comment

 1. Double Degree -opiskelijoiden opinnäytetöiden tilastointi kaipaisi hieman tarkennusta.

  Tapauksia monenlaisia mm.:

  • opinnäytetyö tehty kokonaan partnerikorkeakoulussa ulkomailla => hyväksiluetaan Suomessa
  • opinnäytetyö tehty partnerikorkeakoulussa ulkomailla, mutta ulkomaisessa korkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön opintopisteet esim. 12 op, joutuu täydentämäänn lisäkurssilla 3 op opinnäytetyötä siten, että saadaan tutkinnon vaatima 15 op täyteen. => Suomessa hyväksiluetaan 12 op, 3 op normaali suoritus
  • opinnäytetyön ohjaajana sekä ulkomaisen että kotimaisen korkeakoulun ohjaaja => kirjataan  normaalina opinnäytetyön suorituksena