Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä osiossa kuvataan koulutustarjonnan toimintoihin liittyviä toimenpiteitä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakuun liittyen. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä virkailija@opintopolku.fi tai soittamalla hakuneuvontaan 0295331010.

Kopioitujen tarjontatietojen päivitys

Opetushallituksen luotua haun ja kopioitua koulutustarjonnan, koulutuksen järjestäjän tulee käydä tarkistamassa ja päivittämässä koulutusten ja hakukohteiden tiedot.

1. Hae oman oppilaitoksesi koulutustarjonta
 Organisaation koulutusten ja hakukohteiden hakeminen

”Koulutustarjonta” >> "Koulutusten ja hakukohteiden ylläpito" -näytöllä näkyy oletuksena sen organisaation tiedot, johon sinulla on käyttöoikeudet. Näytön vasemmassa palstassa (1.) on näkyvissä organisaatiohierarkia, josta voit valita haluamasi organisaation. Voit valita organisaation joko painamalla organisaation nimeä, jolloin näytön oikean palstan hakutuloslistauksessa näkyy valittu organisaatio ja sen mahdolliset alaorganisaatiot, tai valitsemalla suoraan vasemmasta palstasta organisaation oikean tason.

Organisaatiohakua voi tarkentaa kirjoittamalla vasemmalla olevaan hakukenttään (2.) organisaation nimen tai sen osan, Y-tunnuksen tai oppilaitoksen viisinumeroisen Tilastokeskuksen koodin ja painamalla Hae-painiketta. Hakua voi rajata myös organisaatiotyypillä ja oppilaitostyypillä. Haun voi kohdentaa voimassa olevien organisaatioiden lisäksi myös lakkautettuihin ja tulevaisuudessa perustettaviin organisaatioihin aktivoimalla valinnan "Näytä myös lakkautetut" tai "Näytä myös suunnitellut" -ruutuun. Hakuehdot tyhjennetään "Tyhjennä"-painikkeella. Valittu organisaatio näytetään myös näkymän yläosassa. Jos haluat palata alkutilanteeseen omien käyttöoikeuksien mukaiseen organisaatiovalintaan, paina "Poista organisaatiovalinta" -linkkiä.

Koulutuksia ja hakukohteita voi valitussa organisaatiossa hakea näkymän yläosassa kirjoittamalla hakukenttään (3.) koulutuksen tai hakukohteen nimen, tai sen osan, ja painamalla "Hae"-painiketta. "Tila", "koulutuksen alkamisvuosi" ja "koulutuksen alkamiskausi" -valinnoilla voit rajata hakujoukkoa. Paina "Hae"-painiketta hakuehdon valitsemisen jälkeen. Hakuehdot voit tyhjentää painamalla "Tyhjennä"-painiketta.

Hakutulokset jaetaan välilehdille Koulutukset (4.) ja Hakukohteet (5). Numero välilehden nimessä kertoo, kuinka monta osumaa hakutuloksia löytyi. Näkymän tulokset näytetään organisaatiorakenteen mukaisessa järjestyksessä.

Hakutuloksissa näytetään valittuihin hakuehtoihin sopivat organisaatiot hierarkiana. Näpäyttämällä organisaation nimen vasemmalla puolella olevaa kolmiota (6.) ohjelma avaa listan siihen tallennetuista koulutuksista tai hakukohteista. Koulutusten ja hakukohteiden tietoja voi tarkastella tarkemmin painamalla koulutuksen tai hakukohteen nimen edessä olevaa valikkokuvaketta ja valitsemalla toiminnon "Tarkastele" tai painamalla koulutuksen tai hakukohteen nimeä.


(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

2. Tarkista ja päivitä tiedot
  • onko tarjontaan tullut muutoksia edellisvuodesta (koulutus & hakukohde)
  • ovatko koulutusten tiedot ajantasaisia (koulutus)
  • koulutusten alkamispäivämäärät (koulutus)
  • aloituspaikkojen päivittäminen (hakukohde)
3. Tarjonnan tallennus
 Uuden koulutuksen luominen
Uusien koulutusten ja hakukohteiden luominen ja tallennus

HUOM! Tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, jos oppilaitoksella ei ole uusia koulutuksia ja/tai hakukohteita kopioidun tarjonnan lisäksi.

Koulutuksen luominen alkaa Koulutusten ja hakukohteiden ylläpitonäkymästä "Koulutukset"-välilehdeltä. Valitse näytön vasemmassa palstassa näkyvästä organisaatiohierarkiasta (1) organisaatio, johon haluat tallentaa koulutuksen, ja paina "Luo uusi koulutus" -painiketta (2).

Avautuvassa ikkunassa valitaan luotavan koulutuksen tyyppi (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA, perusopetuksen lisäopetus tai lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA). Valikko päivittyy sen mukaan, mihin organisaatioon koulutusta luodaan).

"Jatka"-painikkeen painaminen avaa ruudulle uuden koulutuksen luontilomakkeen.

"Koulutuksen Perustiedot" -välilehti tulee tallentaa ensin, vasta sen jälkeen "Kuvailevat tiedot" -välilehti tulee aktiiviseksi. Luontilomakkeen välilehtien kentät on kuvattu tarkemmin kohdassa "Päivitä koulutustarjontatietoja". Tallenna lopuksi koulutus luonnoksena tai valmiina. HUOM! Vain "Valmis"-tilaiset koulutukset julkaistaan massana Opetushallituksen ilmoittamana päivänä.

 Uuden hakukohteen luominen

Luo uusi hakukohde

Hakukohteen luomisen edellytyksenä on, että koulutus on luotu ensin. Valitse ensiksi vasemmasta palkista organisaatio, johon haluat luoda hakukohteen (1). Aloita hakukohteen päivitys valitsemalla koulutus tai koulutukset, joista haluat tehdä hakukohteen. Valitse koulutus tai koulutukset listasta valintarastein (2.) ja paina hakutuloslistauksen yläpuolelle aktivoituvaa "Luo uusi hakukohde" -painiketta (3.). Vaihtoehtoisesti voit valita koulutuksen, ja painaa sen yhteenvetonäkymän lopussa olevaa "Luo uusi hakukohde" -painiketta. Jos muodostat useista koulutuksista yhden hakukohteen, on suositeltavaa käyttää ensin kerrottua tapaa.

Valitse koulutukset hakukohteelle


Jos valitsit useamman kuin yhden koulutuksen, järjestelmä tarkistaa painikkeen painamisen jälkeen, voiko valituista koulutuksista luoda yhteisen hakukohteen. Ruudulle avautuu ilmoitus, jossa listataan valitut koulutukset ja kerrotaan mahdollisesta ristiriidasta koulutusten välillä. "Jatka"-painikkeen painaminen avaa ruudulle hakukohteen luontilomakkeen.

"Hakukohteen Perustiedot" -välilehti tulee tallentaa ensin, ennen kuin "Valintakokeiden tiedot" ja "Liitteiden tiedot" -välilehdet tulevat aktiiviseksi.

 Julkaise koulutus ja hakukohde

Julkaise koulutus tai hakukohde

Julkaise valmis-tilassa oleva koulutus tai hakukohde painamalla koulutuksen tai hakukohteen nimen vasemmalla puolella sijaitsevasta valikkonäppäimestä ja valitse ”Julkaise”.


Julkaise koulutus 2

 Poista koulutus tai hakukohde

Voit poistaa koulutuksen tai hakukohteen hakemalla ensin ”Koulutukset” tai ”Hakukohteet” -välilehdelle koulutuksen tai hakukohteen, jonka haluat poistaa. Paina koulutuksen tai hakukohteen nimen edessä olevaa valikkokuvaketta ja valitse "Poista".

Poista koulutus 1

 

Järjestelmä varmistaa, haluatko todella poistaa koulutuksen tai hakukohteen.

Poista koulutus 2

Koulutuksen tai hakukohteen voi poistaa ainoastaan, jos ne ovat Luonnos- tai Valmis-tilassa.

 

 

  • No labels