Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä ohjeessa kuvataan valintaesityksen hyväksymiseen liittyvät vaiheet ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Tarkemmat määräajat ovat kuvattu kunkin haun tarkennetussa aikataulussa.


Valintoihin liittyvät toiminnot löytyvät valitsemalla palvelun ylänavigaatiosta "Hakemukset ja valinnat" → "Valintojen toteuttaminen" → "Haku" (hakukauden yhteishaku alasvetovalikosta) → Hakukohde.

 Valintaesityksen tarkistaminen

Ennen kuin yhteishaun valintatulokset saa julkistaa, avataan valintaesitykset aina koulutuksen järjestäjille tarkistuksia varten. Valintaesitystä ei voi hyväksyä eikä tuloksia julkistaa ennen kuin valintaesityksen tarkistamisaika on päättynyt, ja OPH ilmoittanut että valintaesityksen saa hyväksyä. Jos valintaesityksessä huomataan virheitä, tulee niistä viipymättä ilmoittaa Opintopolun neuvontaan.


Valintaesityksen tarkistaminen tapahtuu välilehdellä "Sijoittelun tulokset" ja "Valintaesitys-raportilla" (Raportointi ja viestintä → Raportointi).

(klikkaa suuremmaksi)

Sijoittelun tuloksissa näkyvät ensimmäisinä harkintaan perustuvassa valinnassa hyväksytyt hakijat ja tämän jälkeen muut hakijat pisteiden mukaisessa järjestyksessä (hyväksyty/varasijalla olevat/hylätyt jne.).


Jos virheitä ei löydy tarkistusaikana, OPH erikseen luvan valintaesityksen hyväksymiseen ja kirjeiden tulostamiseen.

 Valintaesityksen hyväksyminen

Valitse välilehti ”Sijoittelun tulokset" ja sitten painike "Hyväksy ja tallenna valintaesitys". Huomioi että painike on aktiivinen vasta kun lupa valintaesityksen hyväksymiseen on annettu.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Valintaesityksen hyväksyminen aktivoi jokaisen hakijan valintatiedon kohdalle täpän "Julkaistavissa". Hakijan valintatieto on nyt julkaistu ja hakija voi myös nähdä tuloksensa Oma Opintopolku -palvelussa, jos hän käyttää palvelua.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
 Valintatulosten julkaiseminen

Kun valintaesitys on hyväksytty ja hakijoiden valintatiedot julkaistu voi hyväksytyille hakijoille muodostaa hyväksymiskirjeet ja osoitetarrat.

Valitse välilehti ”Sijoittelun tulokset" ja sitten painike "Muodosta hyväksymiskirjeet".

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Valitse kirjepohja valikosta "Valmispohjan valinta". Hyväksymiskirjeiden tulostamisessa on kirjepohjana OPH:n tekemä pohja joka tulee näkyviin kun valitsee kirjeiden tulostamisesta kirjepohjaksi OPH:n oletuspohjan. OPH:n oletuspohjaa voi muokata ennen kirjeiden tulostamista. Omaa kirjepohjaa ei voi tallentaa, mutta mikäli oppilaitos on muokannut kirjepohjaa edellisen vuoden haussa, tulee valittavaksi myös oppilaitoksen viimeksi käyttämä kirjepohja ”Organisaation viimeisin”, joka myös on muokattavissa.

Valmiit hyväksymiskirjeet muodostetaan painamalla lopuksi "Muodosta hyväksymiskirjeet”.

Osoitetarrat saa painamalla "Muodosta osoitetarrat".

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
  • No labels