Child pages
  • Bibliometriikkaseminaari 2016 - Bibliometrics Seminar 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

(in English below)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN, Helsingin yliopiston kirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät bibliometriikkaseminaarin perjantaina 16. joulukuuta 2016. Seminaaripäivän teemana on tutkimuksen arviointi bibliometriikan näkökulmasta. 

Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille bibliometriikan parissa työskenteleville ja sitä hyödyntäville henkilöille. Toivomme seminaariin osallistujia monipuolisesti tutkijoiden parista, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnosta ja kirjastoista, ministeriöstä sekä tutkimusrahoittajista.

Seminaari on kaksikielinen: osa puheenvuoroista pidetään englanniksi, osa suomeksi.

Seminaaria voi seurata etäyhteydellä. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ajankohta: Perjantai 16.12.2016 klo 9.00–15.30. HUOM! Seminaarin aikataulu muuttunut!

Paikka: Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5A, Helsinki

Etäyhteys: Etäyhteysosoite ilmoitetaan myöhemmin

 

Ilmoittaudu tästä 8. joulukuuta 2016 mennessä!

Alustava ohjelma (tarkentuu myöhemmin)

KelloAihePuhuja(t)
9.00–9.30

Aamukahvi

 
9.30–9.35Seminaarin avausTua Hindersson-Söderholm, Hanken
9.3510.00Bibliometriikan vaiheita SuomessaMaria Forsman
10.0010.45

Kansalliset ja paikalliset bibliometriikkapalvelut tulevaisuudessa:

OKM:n hallinnonalalle tarjoamat bibliometriikkapalvelut

Bibliometriikkatyökalujen hyödyntäminen yliopistossa

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

Eva Isaksson, Helsingin yliopiston kirjasto

10.4511.45

Altmetrics / Measuring the societal impact of open science, Examples of Altmetric Tools in Finnish university libraries

Kim Holmberg, Turun yliopisto; N.N., Helsingin yliopiston kirjasto; N.N.

 

11.45–12.45

Lounas (omakustanteinen) 
12.4513.45Bibliometrics and Current Research Information SystemsGunnar Sivertsen, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
13.4514.15Iltapäiväkahvi 
14.1515.30Paneelikeskustelu: Bibliometrics and Publication Forum as criteria for research evaluation Julkaisutoiminnan käyttö ja julkaisufoorumi tutkimuksen arvioinnin kriteereinäLea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (pj.); Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto; Sari Kivistö, Tampereen yliopisto; Timo Korkeamäki, Hanken; Gunnar Sivertsen, NIFU; Otto Auranen, Suomen Akatemia

 

Tervetuloa seminaariin! 

__________________________________________________________________________

Bibliometrics Seminar 2016

 

The Bibliometrics Seminar is organised by the Ministry of Education and Culture, the Council for Finnish University Libraries, the University of Helsinki Library and CSC - IT Center for Science Ltd. The theme of the seminar is research evaluation and bibliometric tools. The seminar is free of charge, and the programme is especially targeted at everyone working with bibliometrics. We warmly welcome participants from among researchers; university, polytechnics and research organisation's research administration and libraries, the Ministry of Education and Culture; as well as from organisations granting research funding. 

The seminar is bilingual: some speeches will be held in English, others in Finnish. 

Remote participation in the seminar / web conferencing is possible. Details about remote participation will be announced later. 

 

Time: 16th December, 2016, from 9.00 to 15.30. NB! The timetable has been changed!

Venue: Minerva Square, Siltavuorenpenger 5A, Helsinki

Web conferencing address: To be announced

 

Register here by the 8th of December, 2016!

Seminar agenda (to be completed)

TimeTopicPresented by
9.00–9.30Morning coffee 
9.30–9.35Opening Speech of the Seminar (in Finnish)Tua Hindersson-Söderholm, Hanken School of Economics
9.3510.00The Stages of Development in Bibliometrics in Finland (in Finnish)Maria Forsman
10.00–10.45

National and local bibliometric services in the future: (in Finnish)

Tiede-Vipunen

Making use of bibliometric tools in the university

 

 

Jukka Haapamäki, Ministry of Education and Culture

Eva Isaksson, Helsinki University Library

10.4511.45

Altmetrics / Measuring the societal impact of open science, Examples of Altmetric Tools in Finnish university libraries

Kim Holmberg, University of Turku; N.N., University of Helsinki Library; N.N.

11.4512.45

Lunch break

 
12.4513.45Bibliometrics and Current Research Information SystemsGunnar Sivertsen, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
13.4514.15Coffee break 
14.1515.30Panel discussion: Bibliometrics and Publication Forum as criteria for research evaluation

Lea Ryynänen-Karjalainen, The Federation of Finnish Learned Societies (chair.); Keijo Hämäläinen, University of Helsinki; Sari Kivistö, University of Tampere; Timo Korkeamäki, Hanken; Gunnar Sivertsen. NIFU; Otto Auranen, Academy of Finland


 

Welcome to the seminar! 

 

  • No labels