Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä osiossa kuvataan valintojen toteuttamiseen liittyvät eri toimenpiteet erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa.
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä virkailija@opintopolku.fi tai soittamalla hakuneuvontaan 029 533 1010.


Valintoihin liittyvät toiminnot löytyvät valitsemalla palvelun ylänavigaatiosta "Hakemukset ja valinnat" → "Valintojen toteuttaminen" → "Haku" (valitse ajankohtainen haku alasvetovalikosta) → Hakukohde.

 Haastattelukutsut

Haastattelukutsut muodostetaan välilehdellä ”Valintakoekutsut” (1). Kutsukirjeet muodostetaan painamalla "Muodosta koekutsut” (2) ja osoitetarrat painamalla "Muodosta osoitetarrat" (3).


Valitse kirjepohja valikosta "Valmispohjan valinta". Haastattelukutsujen tulostamisessa on kirjepohjana OPH:n tekemä pohja joka tulee näkyviin kun valitsee kirjeiden tulostamisesta kirjepohjaksi OPH:n oletuspohjan. OPH:n oletuspohjaa voi muokata ennen kirjeiden tulostamista. Omaa kirjepohjaa ei voi tallentaa, mutta mikäli oppilaitos on muokannut kirjepohjaa edellisen vuoden haussa, tulee valittavaksi myös oppilaitoksen viimeksi käyttämä kirjepohja ”Organisaation viimeisin”, joka myös on muokattavissa. Valmiit kutsukirjeet muodostetaan painamalla lopuksi "Muodosta koekutsukirjeet”.

 Valinnat

Koulutuksen hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat tulee tallentaa Opintopolkuun. Tiedot päivitetään Valintalaskennan tulos –välilehdellä (Hakemukset ja valinnat >> Valintojen toteuttaminen >> "Haku" (valitse haku).

Hakijoille on päivitettävä valintatiedoksi joko hyväksyttävissä tai hylätty. Kaikille hyväksyttävissä oleville on päivitettävä jokin jonosija (ensimmäisenä järjestyksessä olevalle päivitetään jonosijaksi 1, toisena järjestyksessä olevalle 2 jne.).

 

 Valintaesityksen hyväksyminen

Koulutuksen järjestäjän tulee tarkistaa ja hyväksyä valintaesitys ennen tulosten julkaisemista. Tarkistakaa ensin, että valintatiedot ovat oikein. Valintaesityksen hyväksyminen tapahtuu Sijoittelun tulokset –välilehdellä (1) painamalla ”Hyväksy valintaesitys –painiketta” ja sen jälkeen ”Tallenna-painiketta” (2). Kun valintaesitys on hyväksytty, jokaisen hakijan valintatiedon kohdalle aktivoituu kohta "Julkaistavissa". Valintaesityksen hyväksyminen tarkoittaa, että valintaesitys on julkaistavissa hakijoille Oma Opintopolku –palvelussa 13.6. alkaen ja hakija voi ottaa opiskelupaikan vastaan.

 Valintatulosten julkaiseminen

Kun valintaesitys on hyväksytty ja hakijoiden valintatiedot julkaistu voi hyväksytyille hakijoille muodostaa hyväksymiskirjeet ja osoitetarrat. Hyväksymiskirjeet muodostetaan Sijoittelun tulokset -välilehdellä (1) painikkeella "Muodosta hyväksymiskirjeet" (2). Muodosta osoitetarrat painamalla "Muodosta hyväksytyille osoitetarrat" (3).


Valitse kirjepohja valikosta "Valmispohjan valinta". Hyväksymiskirjeiden tulostamisessa on kirjepohjana OPH:n tekemä pohja joka tulee näkyviin kun valitsee kirjeiden tulostamisesta kirjepohjaksi OPH:n oletuspohjan. OPH:n oletuspohjaa voi muokata ennen kirjeiden tulostamista. Omaa kirjepohjaa ei voi tallentaa, mutta mikäli oppilaitos on muokannut kirjepohjaa edellisen vuoden haussa, tulee valittavaksi myös oppilaitoksen viimeksi käyttämä kirjepohja ”Organisaation viimeisin”, joka myös on muokattavissa. Kirjeen lisäksi hakijalle tulostuu automaattisesti liite hänen muiden hakutoiveidensa tilanteesta. Valmiit hyväksymiskirjeet muodostetaan painamalla lopuksi "Muodosta hyväksymiskirjeet”.

 Vastaanotto- ja ilmoittautumistiedon tallentaminen

Hakijat voivat vastaanottaa paikan joko sähköpostiinsa saamansa linkin kautta, ilmoittamalla vastaanottamisesta suoraan oppilaitokseen tai Oma Opintopolku -palveussa (vaatii vahvan tunnistautumisen). Jos hakija vastaanottaa tai peruu paikan Opintopolun kautta, kirjautuu vastaanottotieto automaattisesti myös Opintopolun virkailijapalveluun.


Merkitse hyväksytyille hakijoille ”Vastaanottotieto”-kohtaan ”Vastaanottanut” tai ”Perunut”. Kaikille hyväksytyille tulee merkitä vastaanottotieto. Paina lopuksi "Tallenna".


Merkitse kaikille paikan vastaanottaneille hakijoille ilmoittautumistieto. Ilmoittautumistieto kannattaa tallentaa vastaanottotiedon tallentamisen yhteydessä. Ilmoittautumistiedoksi merkitään joko ”Läsnä (koko lukuvuosi)” tai ”Poissa (koko lukuvuosi)”. Paina lopuksi "Tallenna".

 Varasijalta hyväksyminen

Varasijalta hyväksyminen tapahtuu automaattisesti sitä mukaan kun paikkoja vapautuu eli kun (hyväksytylle hakijalle on tallennettu vastaanottotiedoksi ”Ei vastaanottanut” tai ilmoittautumistiedoksi "Poissa (koko lukuvuosi)"). Varasijalta hyväksymiset tehdään kaksi kertaa päivässä, klo 6 aamulla ja klo 12 päivällä. Näin ollen varasijalta hyväksytyt hakijat näkyvät virkailijoille aina klo 13 jälkeen ja aamulla klo 7 jälkeen. Jos vastaanottotietoja päivitetään Opintopolkuun iltapäivällä, seuraavat varasijalta hyväksytyt ovat nähtävissä Opintopolussa seuraavana aamuna.  Varasijalta hyväksytään opiskelijoita niin kauan kunnes aloituspaikkamäärä (valinnoissa käytettävät aloituspaikat) on täynnä. Varasijojen voimassaolo päättyy 16.8.

 

 

 

 

  • No labels