Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Puron käyttöönotto vaatii korkeakoululta seuraavat toimet:

1) Allekirjoitetaan palveluun liittyvä tiedonluovutuslupa, jotta opiskelijat voivat saada suorituksensa näkyville Virrasta

2) Testataan palvelua oikean opiskelijan voimassaolevalla haka-tunnuksella, jotta nähdään välittyvätkö kaikki tarvittavat atrribuutit oikein. Jos suorituksiin ei päästä käsiksi, ottakaa yhteys palvelun ylläpitoon jooadmin(at)postit.csc.fi

Tarvittavat attribuutit ovat:

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPersonSchema2dot2#funetEduPersonSchema2dot2-cn/commonName <-- opiskelijan koko nimi

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPersonSchema2dot2#funetEduPersonSchema2dot2-schacPersonalUniqueCode <-- organisaatiokohtainen opiskelijanumero

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPersonSchema2dot2#funetEduPersonSchema2dot2-schacPersonalUniqueID <-- Hetu vain suomi muodossa

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPersonSchema2dot2#funetEduPersonSchema2dot2-schacHomeOrganization <-- organisaatio domain (esim. tut.fi)

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPersonSchema2dot2#funetEduPersonSchema2dot2-o/organizationName <-- organisaation nimi

3) Kun haluatte testata suorituksen siirtoa tai ottaa sen käyttöön, pyytäkää ylläpitoa avaamaan teille siirtopalvelu. Avaus vaatii vähintään yhden virkailijan nimeämisen sekä sähköpostiosoitteen/osoitteet, joihin herätteet saapuneista suorituksista toimitetaan.

Puro löytyy osoitteesta: https://puro.joopas.fi/puro

  • No labels