Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Aalto universitet


MPKK som måluniversitet


Helsingfors universitet


Konstuniversitetet


Svenska handelshögskolan


Tammerfors tekniska universitet


Tammerfors universitet


 Vasa universitet


Villmanstrands tekniska universitet


 Åbo Akademi


Åbo universitet


 
  • No labels