Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 176 Next »


TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon  alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Taustaa

Korkeakoulut ovat perustaneet yhteistyöverkoston tutkimuksen tuen ja hallinnon alueelle.

Yhteistyö sai alkunsa RAKETTI-TUTKI -hankkeen  14.1.2014 järjestämässä kick off -tilaisuudessa , johon osallistui yhteensä noin 100 henkilöä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tilaisuudessa mm. esiteltiin alueella jo olemassa olevia verkostoja sekä pohdittiin suunnitellun laajemman verkoston agendaa ja organisoitumista. Tilaisuudessa esiteltyjen verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä varten koordinaatioryhmä, joka on teki yhdessä TUTKI-ohjausryhmän kanssa ehdotuksen TUHA-verkoston perustamisesta.

Verkoston toiminta käynnistettiin tämän jälkeen. Vuosi 2015 oli verkoston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Verkoston toiminnasta

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

TUHA-verkoston toimintakertomus vuodelta 2015.

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuosille 2014-15 .

Muistio tutkimuksen tuen ja hallinnon -verkoston (TUHA) perustamisesta (27.3.2014)

Verkoston rakenne ja alaryhmät:

Roolit ja teema-alueet
Ajankohtaista

TUHA-verkoston lausunto TATTI-työryhmälle EU:n tietosuoja-asetuksen kansallisesta soveltamisesta

Verkoston seminaari järjestettiin  19.4.2017

Tammikuun uutiskirje ilmestynyt (ks. alla)

Ilmoittaudu mukaan ryhmien toimintaan!

Jos haluat ilmoittautua ryhmään, ole yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan. Jos et ole vielä verkoston jäsen, täytä lisäksi ilmoittautumislomake.


Koordinaatioryhmän puheenjohtaja

Mari Riipinen
mari.riipinen (at) utu.fi

Koordinaatioryhmän sihteeri

Walter Rydman
walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521 

 


  • No labels