Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä osiossa kuvataan valintojen toteuttamiseen liittyvät eri toimenpiteet lukiokoulutuksen lisähaussa.
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä virkailija@opintopolku.fi tai soittamalla hakuneuvontaan 029 533 1010.


Valintoihin liittyvät toiminnot löytyvät valitsemalla palvelun ylänavigaatiosta "Hakemukset ja valinnat" → "Valintojen toteuttaminen" → "Haku" (hakukauden yhteishaku alasvetovalikosta) → hakukohde. Lisähaussa koulutuksen järjestäjä itse suorittaa valintalaskennan, jonka pohjalta valinnat tehdään.

 Valinnan hallinta

Valintalaskennat toteutetaan välilehdellä "Valinnan hallinta" (1.). Helpointa on suorittaa kaikki laskennan eri vaiheet (koekutsut ja koetulokset, harkintaan perustuvan valinnan päätökset sekä pistelaskennat) yhdellä kertaa, käyttämällä valinnan hallinnan alinta painiketta "Suorita kaikki valinnan vaiheet" (2.). Jokaista valinnanvaihetta ei siis tarvitse suorittaa erikseen. Laskennat ovat nopeita, joten toimenpiteessä ei pitäisi kestää kauempaa kuin muutama minuutti. MIkäli teillä ei ole kokeisiin kutsuttavia tai harkinnanvaraisia hakijoita, voitte ohittaa kokeiden ja harkinnanvaraisten hakijoiden vaiheet, ja siirtyä suoraan välilehdelle "Sijoittelun tulokset" (ohjeiden kohta "Valinnat").

 Koekutsut

Koekutsut muodostetaan välilehdellä ”Valintakoekutsut”. Valitse kirjepohja valikosta "Valmispohjan valinta". Koekutsujen tulostamisessa on kirjepohjana OPH:n tekemä pohja joka tulee näkyviin kun valitsee kirjeiden tulostamisesta kirjepohjaksi OPH:n oletuspohjan. OPH:n oletuspohjaa voi muokata ennen kirjeiden tulostamista. Omaa kirjepohjaa ei voi tallentaa, mutta mikäli oppilaitos on muokannut kirjepohjaa edellisen vuoden haussa, tulee valittavaksi myös oppilaitoksen viimeksi käyttämä kirjepohja ”Organisaation viimeisin”, joka myös on muokattavissa.


Pääsy- ja soveltuvuuskoekutsukirjeet muodostetaan painamalla "Muodosta koekutsukirjeet” ja osoitetarrat painamalla "Muodosta osoitetarrat".

 Koetulosten tallentaminen

Koetulokset tallennetaan välilehdellä ”Pistesyöttö”. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuneille merkitään koetulos (0-10 pistettä). Kokeisiin osallistuneille ei tarvitse erikseen merkitä tietoa osallistumisesta, vaan "Osallistunut"-tieto muodostuu automaattisesti kun koetulos on merkitty.  Mikäli hakija ei ole osallistunut kokeeseen, merkitään tiedoksi vain "Ei osallistunut". Muista lopuksi painaa ”Tallenna”.

 Harkinnanvaraiset hakijat

Harkintaan perustuvan valinnan päätökset tallennetaan välilehdellä "Harkinnanvaraiset”. Kenttään "Harkinnanvarainen tila" merkitään hakijalle joko "Hyväksytty" tai "Ei hyväksytty.


Hakijat joilla on pohjakoulutuksenaan joko "Ulkomailla suoritettu koulutus” tai ”Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta)” voivat tulla hyväksytyiksi pelkästään harkintaan perustuvassa valinnassa.

 Valinnat

Kun mahdolliset koetulokset sekä harkintaan perustuvan valinnan päätökset on tallennettu, tulee laskennat suorittaa uudestaan. Painike "Suorita kaikki valinnan vaiheet" muodostaa opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisen valintaesityksen. MIkäli teillä ei ole kokeisiin kutsuttavia tai harkinnanvaraisia hakijoita, edellä mainittua toimenpidettä ei tarvitse tehdä.

 

 Valintaesityksen hyväksyminen

Valitse välilehti ”Sijoittelun tulokset". Tarkistakaa ensin, että valintapisteet ja valintatiedot ovat oikein. Sijoittelun tuloksissa näkyvät ensimmäisinä harkintaan perustuvassa valinnassa hyväksytyt hakijat ja tämän jälkeen muut hakijat pisteiden mukaisessa järjestyksessä (hyväksytyt/varasijalla olevat/hylätyt jne.). Valintaesityksen hyväksyminen tapahtuu painamalla "Hyväksy ja tallenna valintaesitys". Kun valintaesitys on hyväksytty, jokaisen hakijan valintatiedon kohdalle aktivoituu kohta "Julkaistavissa". Hakijan valintatieto on nyt julkaistu ja hakija voi myös nähdä tuloksensa Oma Opintopolku -palvelussa, jos hän käyttää palvelua.

 Valintatulosten julkaiseminen

Kun valintaesitys on hyväksytty ja hakijoiden valintatiedot julkaistu voi hyväksytyille hakijoille muodostaa hyväksymiskirjeet ja osoitetarrat. Valitse kirjepohja valikosta "Valmispohjan valinta". Hyväksymiskirjeiden tulostamisessa on kirjepohjana OPH:n tekemä pohja joka tulee näkyviin kun valitsee kirjeiden tulostamisesta kirjepohjaksi OPH:n oletuspohjan. OPH:n oletuspohjaa voi muokata ennen kirjeiden tulostamista. Omaa kirjepohjaa ei voi tallentaa, mutta mikäli oppilaitos on muokannut kirjepohjaa edellisen vuoden haussa, tulee valittavaksi myös oppilaitoksen viimeksi käyttämä kirjepohja ”Organisaation viimeisin”, joka myös on muokattavissa.


Valmiit hyväksymiskirjeet muodostetaan painamalla lopuksi "Muodosta hyväksymiskirjeet” ja osoitetarrat painamalla "Muodosta osoitetarrat".

 Vastaanotto- ja ilmoittautumistiedon tallentaminen

Hakijat voivat vastaanottaa paikan joko sähköpostiinsa saamansa linkin kautta, ilmoittamalla vastaanottamisesta suoraan oppilaitokseen tai Oma Opintopolku -palvelussa (vaatii sisään kirjautumisen). Jos hakija vastaanottaa tai peruu paikan Opintopolun kautta, kirjautuu vastaanottotieto automaattisesti myös Opintopolun virkailijapalveluun. Muiden hakijoiden vastaanottotiedot kirjataan virkailijapalveluun manuaalisesti.


Valitse välilehti ”Sijoittelun tulokset”. Merkitse hyväksytyille hakijoille ”Vastaanottotieto”-kohtaan ”Vastaanottanut”, ”Perunut” tai "Ei vastaanotettu määräaikana". Paina lopuksi "Tallenna". Kaikille hyväksytyille tulee merkitä vastaanottotieto.
Painikkeella "Merkitse myöhästyneeksi" voit halutessasi merkitä yhdellä kertaa myöhästyneeksi kaikki ne hakijat, jotka eivät ole ottaneet paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.


Merkitse kaikille paikan vastaanottaneille hakijoille ilmoittautumistieto. Ilmoittautumistieto kannattaa tallentaa vastaanottotiedon tallentamisen yhteydessä. Ilmoittautumistiedoksi merkitään joko ”Läsnä (koko lukuvuosi)” tai ”Poissa (koko lukuvuosi)”. Muut ilmoittautumistiedot ovat käytössä lähinnä korkeakoulusektorilla. Paina lopuksi "Tallenna".

 Varasijalta hyväksyminen

Lisähaussa ei ole käytössä automaattista sijoittelua, joka nostaisi peruuntuneiden hakijoiden tilalle uusia hakijoita. Mikäli hyväksytty hakija peruu opiskelijapaikkansa, voi ensimmäisellä varasijalla olevan nostaa hyväksytyksi suorittamalla laskennat uudestaan painikkeella "Suorita kaikki valinnan vaiheet".

  • No labels