Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lisättyäsi opiskeluoikeuden ja tarvittaessa oppijan, pääset suoraan oppijan tietojen katselukäyttöliittymään, jossa voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista. Pääset myöhemmin takaisin katselukäyttöliittymään käyttämällä oppijan hakutoimintoa.

Perusopetuksen oppiaineen korottajan, joka ei ole perusopetuksen lisäopetuksessa opiskeluoikeudeksi, pitää olla opiskeluoikeutta luotaessa valittu "aikuisten peruopetus" ja oppimääräksi "Perusopetuksen oppiaineen oppimäärä".

1. Yleisiä ohjeita tietojen muokkaamisesta ja tallentamisesta syöttökäyttöliittymässä

Alta löytyvät yleiset ohjeet opiskeluoikeuden tietojen muokkaamisesta ja tallentamisesta syöttökäyttöliittymässä koskevat kaikkia koulutusmuotoja.

 Muokkaustilaan pääseminen katselukäyttöliittymästä

Jos sinulla on KOSKI-tallentajan käyttöoikeudet, pääset katselukäyttöliittymästä muokkaustilaan painamalla ikkunan oikeassa laidassa olevaa, opiskeluoikeuden oid-tunnisteen ja versiohistorian alla olevaa "muokkaa"-painiketta.

 Tietojen tallentaminen

Aina, kun olet tehnyt muutoksia tietoja ikkunan alalaidassa aktivoituu "Tallenna"-painike ja järjestelmä ilmoittaa, että sinulla on tallentamattomia muutoksia. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, muista aina painaa lopuksi "Tallenna"-painiketta, sillä järjestelmä ei tallenna mitään automaattisesti. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, paina "Peruuta".

 Opiskeluoikeuden mitätöinti

Jos käyttöliittymän kautta luodussa opiskeluoikeudessa huomataan vääriä yksilöiviä tietoja (esim. kun ollaan luotu opiskeluoikeus, jota ei oikeasti ole olemassa), uusi, oikeat tiedot sisältävä opiskeluoikeus luodaan normaalisti käyttöliitymässä, ja vanha, virheelliset tiedot sisältävä opiskeluoikeus mitätöidään

muokkaustilassa opiskeluoikeuden perustiedoista "Versiohistoria"-linkin alapuolelta löytyvästä "Mitätöi opiskeluoikeus"-linkistä.


Klikattuasi linkkiä sinua pyydetään joko perumaan tai vahvistamaan mitätöinti.

 "Mitä syötetään mihinkin kenttään?"

KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymä vastaa luonnollisesti KOSKI-tietomallia. Syöttökäyttöliittymää käytettäessä voi hyödyntää käyttöliittymän tooltip-ominaisuutta, eli viemällä hiiren kursorin kentän nimen päälle järjestelmä hakee sinulle tietomallissa olevan kentän ohjekuvauksen ja näyttää ponnahdusikkunassa, millainen tieto kenttään tulee syöttää.


2. Opiskeluoikeustietojen muokkaaminen

Opiskeluoikeuden tiedoissa voit muokata sekä opiskeluoikeuden perus- että lisätietoja.

 Opiskeluoikeuden perustiedot
 Opiskeluoikeuden tilojen muokkaaminen

Opiskeluoikeuden tiloja voi lisätä opiskeluoikeuden perustietoihin "Lisää opiskeluoikeuden tila"-toiminnallisuudella.

Linkin painaminen avaa ponnahdusikkunan uuden opiskeluoikeuden tilan lisäämiseksi. Syötä tilan alkupäivä, tila (katso tarvittaessa tilojen selitteet ohjeen KOSKI-palveluun tallennettavat tiedot ja tiedonsiirto / tietojen manuaalinen tallentaminen kohdasta "4. Opiskeluoikeuden tilojen selitteet koulutusmuodoittain") ja tieto opintojen rahoituksesta. Paina lopuksi "Lisää". HUOM! Opiskeluoikeuden tila ei voi olla "Valmistunut" ennen kuin koko perusopetuksen oppimäärän suoritus on merkitty valmiiksi.


HUOM! Voit tarvittaessa myös muuttaa ensimmäisen opiskeluoikeusjakson tilan alkupäivämäärää, jos se on opiskeluoikeutta luotaessa vahingossa väärin syötetty.

 Opiskeluoikeuden lisätiedot

Pääset muokkaamaan opiskeluoikeuden lisätietoja klikkaamalla "Tila"-kentän alapuolella olevaa "Lisätiedot"-linkkiä.


Syötä tarvittavat lisätiedot. Saat lisätietojen muokkausnäkymän takaisin piiloon klikkaamalla "Lisätiedot"-linkkiä uudelleen. Tiedot tallentuvat, kun painat "Tallenna"-painiketta muokkauksen päätteeksi.


3. Suoritustietojen muokkaaminen

Suoritustiedoissa voit muokata sekä suorituksen perustietoja että oppiaineessa suoritettujen kurssien tietoja. Voit myös lisätä päätason suorituksiksi useampia perusopetuksen oppiaineita.

 Toisen tai useamman oppiaineen lisääminen opiskeluoikeuteen

Jos oppija suorittaa aineopiskeluna useampaa kuin yhtä oppiainetta, nämä kaikki voidaan lisätä saman opiskeluoikeuden alle. Uusia oppiaineita voi lisätä saman opiskeluoikeuden alle "Suoritukset"-osion alla olevalla "lisää oppiaineen suoritus"-linkillä.


Linkki avaa ponnahdusikkunan, jossa määritellään oppiaine (ja kieliaineissa opiskeltava kieli) ja korjataan tarvittaessa oppilaitos-/toimipistetieto. Kun tiedot on syötetty, paina "Lisää"-painiketta.


Toiminto muodostaa lisätystä oppiaineesta oman välilehtensä "Suoritukset"-osion alle.

 Suorituksen perustiedot

Suorituksen perustiedot löytyvät "Suoritukset"-otsikon alta. Syötä tarvittavat muutokset ja/tai lisäykset suorituksen perustietoihin. Jos opiskeluoikeudessa on useampia oppiaineen suorituksia, muista syöttää tarvittavat perustiedot kaikkien oppiaineiden välilehdille. Tiedot tallentuvat, kun painat "Tallenna"-painiketta muokkauksen päätteeksi.

 Suoritettujen kurssien tiedot
 Kurssien lisääminen ja poistaminen

Oppiaineen suoritetut/suoritettavat kurssit lisätään "Kurssit"-osion alta löytyvän "Lisää kurssi"-linkin kautta.

Linkin klikkaaminen aukaisee ponnahdusikkunan, jossa voi lisätä kursseja "Lisää kurssi"-pudotusvalikosta. Opetussuunnitelmassa olevilla oppiaineilla on kurssilistauksessa valittavissa opetussuunnitelmassa olevat kurssit. Paikallinen kurssi lisätään "Lisää paikallinen kurssi..."-linkistä.

Paikallisen kurssin lisäämisessä pakollisena tietona on kurssin paikallinen tunniste ja nimi. Syötettyäsi vähintään tunnisteen ja nimen paina lopuksi "Lisää"-painiketta.

Virheellisesti lisätyn kurssin voi poistaa kurssin nimen vieressä olevasta rastista.

 Kurssien tietojen muokkaaminen ja arviointi

Kurssin tietoja pääsee muokkaamaan klikkaamalla kurssin nimeä. Tämä avaa ponnahdusikkunan, jossa voi muokata kurssin laajuutta ja suoritukieltä.


Kurssin arvosanan pääsee syöttämään kurssin nimen alapuolella olevasta pudotusvalikosta.


4. Suorituksen vahvistaminen ja opiskeluoikeuden merkitseminen valmiiksi

Kun oppiaineen suoritus katsotaan valmiiksi, se vahvistetaan ja merkitään valmiiksi. Tämän jälkeen opiskeluoikeus merkitään "Valmistunut"-tilaiseksi. HUOM! Jos opiskeluoikeuteen kuuluu useampien oppiaineiden suorituksia, ne kaikki tulee vahvistaa ja merkitä valmiiksi ennen kuin opiskeluoikeuden tilaksi voidaan merkitä "Valmistunut".

 Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja/tai päättövaiheen suorituksen vahvistaminen

Kun oppija on tehnyt alkuvaiheen ja/tai päättövaiheen suorituksen loppuun, suoritus vahvistetaan muokkaustilassa kyseisen vuosiluokkasuorituksen välilehdellä. Suorituksella tulee olla päätasolla arvosana, jos se halutaan vahvistaa.


Kun suoritus on vahvistettavissa, suorituksen perustietojen alla oleva "Merkitse valmiiksi"-painike aktivoituu. Aloita vahvistaminen painamalla painiketta.


Painikkeen avaaminen avaa ponnahdusikkunan, johon voi syöttää vahvistamisen tiedot. Korjaa päivä, paikkakunta ja organisaatio, jos ne ovat väärin.


Lisää myöntäjät "Myöntäjät"-kentän pudotusvalikosta. Kun ensimmäistä kertaa vahvistat suoritusta, sinulla ei ole vielä ketään henkilöä tallennettu myöntäjiin. Klikkaa tässä tapauksessa (tai jos kyseistä myöntäjää ei vielä löydy valikosta) valikon "Lisää henkilö"-painiketta.


Syötä myöntäjän nimi, titteli ja organisaatio oikeisiin kenttiin. Voit lisätä suoritukselle tarvittaessa enemmän myöntäjiä "lisää uusi"-linkistä. Myöntäjät tallentuvat pudotusvalikkoon, jossa ne ovat jatkossa suoraan käytettävissä (ja poistettavissa). Paina lopuksi "Merkitse valmiiksi"-painiketta.


HUOM! Suorituksen voi myös merkitä takaisin keskeneräiseksi, kunhan opiskeluoikeutta ei ole merkitty "Valmistunut"-tilaiseksi.

 Opiskeluoikeuden merkitseminen "Valmistunut"-tilaiseksi

Kun kaikkien oppiaineiden suoritukset on vahvistettu ja merkitty valmiiksi, opiskeluoikeus merkitään valmistuneeksi. Klikkaa opiskeluoikeuden perustiedoissa "Lisää opiskeluoikeuden tila"-linkkiä. 


Huomaat, että "Valmistunut"-tila on valittavissa. Valitse tilaksi "Valmistunut" ja paina "Lisää"-painiketta.


"Valmistunut"-tila on periaatteessa ns. terminaalitila, eli sen jälkeen opiskeluoikeuden ja suorituksen tietoja ei pitäisi enää muokata. Käytännössä näin kuitenkin joudutaan joskus tekemään esimerkiksi, kun havaitaan virhe tallennetuissa tiedoissa. Myös virheellisesti tallennetun opiskeluoikeuden "Valmistunut"-tilan voi poistaa normaalisti tilatiedon vieressä olevasta raksista.