Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 35 Next »

Ohje kohdeyliopistona

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu, joka sijaitsee Helsingissä Santahaminassa. Opetus järjestetän Santahaminan kampus alueella.

Maanpuolustuskorkeakoululle pääsyyn tarvitset voimassaolevan JOO-opinto-oikeuden sekä erillisen Puolustusvoimien kuvallisen lupatodistuksen. Lupatodistuksen hakemiseen liittyvän erillisen ohjeen löydät alta kohdasta: "JOO-opintojen aloittaminen" sekä erillisestä tiedostosta, verkko-opimisympäristöstä PVMoodlesta, www.pvmoodle.fi. Santahaminaan saapuessasi sotilaspoliisi tarkastaa henkilöllisyytesi lupatodistuksen avulla. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opintoja tarjoavat ainelaitokset ovat: Sotataidon laitos: strategia ja sotahistoria (SOTATL), Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) ja Sotatekniikan laitos (STKNL). Tarkempi kuvaus avoinna opintojaksoista esitellään MPKK:n verkkosivulla www.mpkk.fi kohdassa: JOO-opinnot.

Hakuajat

Tulevan syksyn tai koko lukuvuoden aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 30.4. (elokuusta - joulukuulle ajoittuvat opinnot) mennessä. Seuraavan kevään aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 31.10. mennessä (tammikuusta - kesäkuulle ajoittuvat opinnot). Jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä.

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana sähköisessä JOOPAS-hakujärjestelmässä, joten hakemus tulee toimittaa pääasiassa sivuston www.joopas.fi kautta.

Toimita hakemus omaan yliopistosi puollettavaksi riittävän ajoissa ennen hakuajan päättymistä, sillä hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kunkin määräajan jälkeen ja hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa.

Sähköisen JOO-hakemuksen lisäksi täytetään erillinen suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen, lisätietoja turvalllisuuselvityksen tekemisestä Puolustusvoimien asiointisivuilta ja Maanpuolustuskorkeakoulun www.mpkk.fi sivustolta.

Opinto-oppaat

Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-oppaan löydät sivulta: www.mpkk.fi

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

JOO-opinto-oikeuden mukainen opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää sivuaineopiskelua, sivuainekokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson suorittamista varten. Opinnoilla pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan kotiyliopiston opintotarjontaa ja hyödyntämään eri yliopistojen asiantuntijoita sekä erikoisaloja. Opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa. Tarkasta voimassaoleva opintotarjotin MPKK:n verkkosivustolta www.mppkk.fi Ainelaitokset voivat rajoittaa JOO-opiskelijoiden määrää kiintiöimällä avoinna olevat opintojaksot ja ottamalla opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä avoinna oleville opintojaksoille. Mahdollisista rajoituksista kerrotaan tarkemmin PVMoodle verkko-oppimisympäristössä ainelaitosten toimesta.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnettävän opinto-oikeuden kesto on enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Maanpuolustuskorkeakoulu ottaa vastaan sähköisiä hakemuksia, jos opiskelijan kotiyliopisto on mukana sähköisessä JOO-hakujärjestelmässä.

Paperihakemukset yliopistoista, jotka eivät ole sähköisen JOOPAS-haun piirissä: Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 HELSINKI. Kuoreen merkintä JOO-HAKEMUS.

Käsittelyn jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosaston JOO-opiskelijoista vastaava koulutussuunnittelija lähettää käsitellystä paperisesta hakulomakkeesta kopion kotiyliopistoon ja opiskelijalle.

Sähköisen tai paperisen hakemusten lisäksi täytetään erillinen suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen. Lisätietoja henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen löytyy Puolustusvoimien asiointisivuilta sekä MPKK:n sivustolta www.mpkk.fi

JOO-opintojen aloittaminen

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan tulee kirjautua verkko-oppimisympäristöön PVMoodle www.pvmoodle.fi. PVMoodleen kirjautumisessa voidaan käyttää omaa voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Kirjautumisen jälkeen tulee laittaa sähköpostia Maanpuolustuskorkeakoululle Opintoasiainosastolle mialeena.parssinen@mil.fi esim. viestillä: "Olen JOO-opiskelija ja olen kirjautunut PVMoodleen" niin sinut nostetaan JOO-opiskelijoiden työtilaan. Pelkkä kirjautuminen PVMoodleen ei siis riitä, vaan sinut tulee vielä nostaa ko. kurssille JOO-opiskelijoista vastaavan hallinnoijan toimesta.

Verkko-oppimisympäristöstä opiskelija saa tiedon opinnoille ilmoittautumisesta, saarella liikkumisesta ja ainelaitosten omista tarkemmista ilmoituksista opintoihin liittyen.

Puolustusvoimien kuvallisen lupatodistuksen tilaaminen 

 • Lupatodistuksen anomiseen liittyvä prosessi tulee käynnistää kahden viikon sisällä opinnoille hyväksymisen jälkeen.
 • Lupatodistusta varten sinun tulee käydä valokuvassa Maanpuolustuskorkeakoululla. Yksityisessä kuvaamossa valokuvaaminen ei ole mahdollista. 
 • Valokuva otetaan Maanpuolustuskorkeakoulun Palveluyksikön (Juhlasalirakennus) tiloissa erikseen pystytetyssä valokuvauspisteessä. Kuvausajat ovat tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–11 välisenä aikana. 
 • Kuvausaika sinun tulee varata seuraavasti. Laita sähköpostiviesti osoitteeseen: tietohallinto.mpkk@mil.fi ja tiedoksi osoitteeseen: lisbet.bjorklund@mil.fi Viestiin oma nimesi (etunimi, sukunimi), syntymäaika, puhelinnumero ja aika, jolloin saavut kuvaukseen. Otsikoi viestisi "Henkilökorttikuvaus". Liitä viestiin tiedosto: ”Lupatodistus”. Tiedosto on saatavissa PVMoodle:sta (www.pvmoodle.fi) JOO-opiskelijoiden työtilasta. Lisbet Björklund ilmoittaa sinut Santahaminan portille. Huomioi, että portille tehtävät ilmoitukset tulee olla noin viikko ennen kuvaukseen saapumista Lisbet Björklundilla.
 • MPKKE/Turvallisuusala, Lisbet Björklund toimittaa valmiit lupatodistukset opiskelijalle. Lisbet Björklund ottaa yhteyttä sinuun kulkuluvan valmistuttua, jolloin sovitaan erikseen kulkuluvan hakemiseen liittyvä aikataulu.
 • Opintojen päätyttyä lupatodistus tulee toimittaa MPKKE/Turvallisuusalalle Lisbet Björklundille p. 0299 530118.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija vastaa itse opintosuoritustietojen toimittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijalle annetaan hänen pyytäessään oikeaksi todistettu opintosuoritusote suoritetuista opinnoista. Opiskelijan tulee tarkastaa opintosuoritusotteen merkintöjen paikkansapitävyys sekä ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan virheistä suoraan kyseiselle ainelaitokselle tai JOO-opiskelijoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle Opintoasiainosastolle.

Opiskelija voi tilata opintosuoritusotteet Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosaston JOO-opiskelijoista vastaavalta kurssisihteeriltä Kirsi Hartikaiselta sähköpostilla kirsi.hartikainen@mil.fi, ilmoittaen viestissä: nimen, syntymäajan, suoritetut opinnot (koodi, opintojakson nimi, opintopistemäärä, vastuuopettaja) ja osoite, johon opintosuoritusote postitetaan. Käsittely kestää postituksineen noin 1 – 2 viikkoa.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, JOOPAS-pääkäyttäjä

 • Nimi: Satu-Tuulia Vuoksenranta, koulutussuunnittelija
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530222
 • Sähköpostiosoite: satu-tuulia.vuoksenranta@mil.fi

Ainelaitosten JOO-yhteyshenkilöt

Sotataidon laitos, strategian opinnot

 • Nimi: OPETTAJAA ODOTETAAN
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530
 • Sähköpostiosoite: @mil.fi

Sotahistorian laitos, sotahistorian opinnot

 • Nimi: Markus Wahlstein, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530373
 • Sähköpostiosoite: markus.wahlstein@mil.fi

Johtamisen laitos, johtamisen ja sotilaspedagogiikan opinnot

 • Nimi: Petra Vänskä-Sippel, suunnittelija
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530411
 • Sähköpostiosoite: petra.vänskä-sippel@mil.fi

Sotatekniikan laitos, sotatekniikan opinnot

 • Nimi: Mika Tauru, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 410534
 • Sähköpostiosoite: mika.tauru@mil.fi
 • No labels