Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika:                     18. joulukuuta 2017, klo 14-15

Paikka:                 Etäkokous 

Osallistujat:

Oulun yliopistoEva Maria Raudasoja, pj. 
Itä-Suomen yliopistoErja Widgrén-Sallinen, vpj.Juha Eskelinen (poissa)
Aalto-yliopistoKatri Laaksonen
Markus Torkkeli (poissa)
HankenLinda GerkmanKuno Öhrman (poissa)
Helsingin yliopistoSari ZittingTuomas Naakka (poissa)
Lapin yliopistoMerija Timonen  Seija Nevala (poissa)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Terho Lassila
Maiju Järvensivu (poissa)
TaideyliopistoSanna Kotajärvi-Söderholm (poissa)
Liisa Huovinen
Vaasan yliopistoJukka KohtanenAri Hovila
CSCKaija Asp, sihteeri 
CSCKristiina Uolia, asiantuntijajäsen (poissa) 
CSCAntti Mäki 

 

Pöytäkirja

 

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05.


2.     Asialistan hyväksyminen, läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin. 

Päätös: Hyväksyttiin asialista ja todettiin läsnäolijat. Kokous on päätösvaltainen.


3.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1 )

Päätösesitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja korjauksin.

 

4. Tilannekatsaus ja vuoden 2017 budjettitilanne (  Liite 2B  ja Liite 3B )

Päätösesitys: Johtoryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi sekä loppuvuodelle 2017 käytettävissä olevan budjettisumman. 

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi ja loppuvuodeksi käytössä oleva budjetti.

    

5.    Oodi-domain 

Päätösesitys: Johtoryhmä keskustelee asiasta ja päättää ottaa yhteyttä domainin luovuttamisen merkeissä Helsingin kaupungin kirjastoon.

Päätös: Päätettiin, että CSC:ltä Antti Mäki on yhteydessä Helsingin kaupungin kirjastoon Pirjo Lipastiin ja selvittää onko Helsingin kaupunki valmis maksamaan selvitystyöstä, joka liittyy Helsingin kaupungin esitykseen Oodi-domainin siirrosta kirjaston käyttöön. Johtoryhmä korosti, ettei yliopistoille saa syntyä kustannuksia mahdollisesta selvitystyöstä ja/tai Oodi-domainin siirrosta.

Päätettiin, että valmistellaan Oodi-domainasia johtoryhmälle ja siirretään asian käsittely seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

  

6.     Muut asiat

 Päätettiin, että pidetään 16.2.2018 pidettävän kokouksen jälkeen järjestettävät kokoukset seuraavasti:

  • 20.4.2018 klo 11-14, lähikokouksena Espoossa CSC:llä (myös etäosallistumismahdollisuus)
  •  1.6.2018 klo 11-14, lähikokouksena Espoossa CSC:llä (myös etäosallistumismahdollisuus)  
  • Kokouksen sihteeri sopii Funidatan Kati Kettusen kanssa Sisun esittelyn/tilannekatsauksen pidettäväksi kokouksen lopussa joko 20.4. tai 1.6.

 

7.    Seuraava kokous

 Päätettiin, että pidetään seuraava kokous 16.2.2018 klo 13-15 etäkokouksena.

 

8.  Kokouksen päättäminen

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59.


 

  • No labels