Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Milloin29.05.2017 alkaa 08.30 loppuu 11.30                         
MissäVäestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Helsinki, monitoimitila A + B                                     

 

Tervetuloa suunnittelemaan kansallisesti yhtenäisen julkishallinnon keskitettyä koodistopalvelutyötä, jonka kautta julkishallinnossa yleisesti käytettävät koodistot olisivat yhdenmukaisella tavalla ylläpidettävissä sekä teknisesti suoraviivaisesti hyödynnettävissä. Kansallinen koodistopalvelu on osa YTI – yhteinen tiedon hallinta -hankkeessa tuotettavaa yhteentoimivuusvälineistön kokonaisuutta, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Väestörekisterikeskus. Työn suunnittelun pohjana hyödynnetään ”Julkisen hallinnon koodistot ja luokitukset” -suositushankkeen tuotosta. 

Työpaja on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioille, joilla on jo käytössään koodisto- tai luokituspalveluja, sekä niille, joilla on tarve käyttää koodistoja tai luokituksia, mutta ei ole käytössä soveltuvaa ratkaisua.

Työpajan sisältö:

klo 8.00 -8.30 Aamukahvit 

Klo 8.30 - 8.45 YTI-hankkeen lyhyt esittely

Klo 8.45 - 9.00 Kansallinen luokitusyhteistyö ja kansallinen yhteinen koodistoeditori – yhteinen suunta?

Klo 9.00 - 10.00 Yhteiset toimintatavat – JH-suositus (työpaja)

Klo 10.00  - 10.10 Tauko

Klo 10.10 - 11.00 Työpajatyöskentely

Klo 11.00 – 11.25 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

 

  • No labels