Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa suunnittelemaan kansallista koodistoeditoria (Huom! työnimi), jonka kautta julkishallinnossa yleisesti käytettävät koodistot olisivat yhdenmukaisella tavalla ylläpidettävissä sekä teknisesti suoraviivaisesti hyödynnettävissä. Koodistoeditori on osa YTI – yhteinen tiedon hallinta -hankkeessa tuotettavaa yhteentoimivuusvälineistöä, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Väestörekisterikeskus.                

 

Milloin06.09.2017 alkaa 09.00 loppuu 11.30                         
MissäVäestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Helsinki, monitoimitila A                                     

 

Työpaja on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioille, joilla on jo käytössään koodisto- tai luokituspalveluja, sekä niille, joilla on tarve käyttää koodistoja tai luokituksia, mutta ei ole käytössä soveltuvaa ratkaisua.

Tilaisuus on jatkoa alkukesällä pidetylle kansallisen koodistopalvelun käynnistystilaisuudelle (29.5.2017). https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/2-yhteentoimivuuden-menetelma-ja-valineet/kansallinen-koodistopalvelu/kansallinen-koodistopalvelu -tyopaja-materiaalit . Työpajassa käydään läpi etenkin koodistoeditorin toteutuksen lähtökohtia ja visiota. Tarkoitus on tehdä yhdessä suuntaviivat myös yhdessä toteutettavaan koodistoinventaarioon.

Työpajan sisältö:

Klo 9.00 - 9.30 Koodistoeditorin tavoitteista ja tilannekatsaus (Petri Roponen)

Klo 9.30 - 10.15 Koodistoeditorin toteutuksen lähtökohtia: KaPA-koodistopalvelu ja REST-rajapinnat  (Antti Tohmo)

Klo 10.15 - 11.00 Koodistoeditorin koodistojen tiedonvälitysformaatti (Miika Alonen) 

Klo 11.00 - 11.15 Koodistoinventarion toteutus

Klo 11.15  - 11.30 Keskustelua ja jatkotoimenpiteet

 

  • No labels