Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lukuvuosi 2019-2020

Lokakuun 2019 haku

 Kauppakorkeakoulu

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
21A00110 Johtamisen perusteet6IVsuomi3
21C00150 Introduction to Business3IVEnglish2
21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka3Vsuomi4
21C00400 Projektityö ja -Johtaminen6IIIsuomi2
21C21000 Kiertotalouden strategiat ja johtaminen6IVsuomi4
21C10000 Business and Society6IIIEnglish28
21C22000 Future of Work6VEnglish3
21E00012Gender and Diversity at Work6IVEnglish3
21E00029Managing Mergers and Acquisitions6VEnglish2
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation 6IIIEnglish1
21E01050 Management and Strategy Making, book exam6III, VEnglish10
21E16100 Energy Business and Innovation6VEnglish4
26E05001 Global Game Industry
VEnglish5
77C00400Työyhteisöviestintä 6Vsuomi5
77C03000Digitaalinen viestintä ja media6IVsuomi9
77E28000Corporate Responsibility Communication6IIIEnglish5
77E21000Intercultural Communication6IVEnglish3
20C00201Working life skills for experts and team leaders1IIIEnglish50

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodiOpetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
22C00100 Kirjanpito 6IIIsuomi20
22C00200 Johdon laskentatoimi I 6IVsuomi20
22C00300 Johdon laskentatoimi II6IIIsuomi20
22C00400Tuloslaskenta 6IVsuomi20
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet6IIIsuomi10
32C26000 Yhtiöjuridiikka6IIIsuomi10
32C31000 Työsuhdejuridiikka6IVsuomi10

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodikielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
23A00110Markkinoinnin perusteet6IVsuomi3
23C550Services Marketing6IIIenglanti1
23C60000Market Research6IV-Venglanti1
23C630Capstone-kurssi: Product and Brand Management6IVenglanti9
23E57000Fashion Marketing6Venglanti10

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Taloustieteen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
31C00200Makrotaloustiede6III-IVsuomi9
31C00800Personnel Economics6VEnglish5
31C00900Raha- ja pankkiteoria6Vsuomi5

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede.   

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
30C00355Business Mathematics II6VEnglish3
30C02000Negotiation Analytics6VEnglish4
30C00200Econometrics6IIIEnglish4
35A00310Tuotantotalouden perusteet6VSuomi7
35C04000Global Logistics and Distribution Networks6IVEnglish5
37C00100 Management Information Systems6IVEnglish3
37C00250 Capstone: Information Systems Development6IIIEnglish3
27E01000Decision Making and Choice Behavior 6VEnglish3
30E00800 Time Series Analysis6IV - VEnglish2
30E02000 Business Decisions 2 6IIIEnglish2
35E02000Procurement and Strategic Sourcing6IIIEnglish5
35E00350Sales & Operations Planning6IVEnglish2
35E00650Quantitative Models in SCM/OM 6TBAEnglish2
37E00100Information Economy6IVEnglish1
 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuun ja lokakuun haussa, joita varten tällä sivulla julkaistaa erikseen JOO-tarjonta laitoksittain.Tarjonta julkaistaan sivuilla hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista. 

Tarjonta 2019-2020 pdf-muodossa.

Huhtikuun 2019 haku

 Kauppakorkeakoulu

 Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa (seuraavan lukuvuoden opintoihin) ja lokakuussa (seuraavan lukukauden aikana alkaviin opintoihin). Hakuaikojen ulkopuolella opinto-oikeutta ei voi hakea. Huhtikuun haku on päähaku, jolloin kurssitarjonta on laajempi kuin lokakuun täydennyshaussa.

Ennen hakemista, tutustu WebOodissa (kurssien haku kurssikoodeilla onnistuu ilman sisäänkirjautumista) kurssien kurssikuvauksiin sekä kursseille mahdollisesti asettettuihin esitietovaatimuksiin. Jos haet lokakuun haussa, voit tutustua myös kevään kurssien tarkempiin aikatauluihin. Huhtikuun haussa hakiessasi seuraavan lukuvuoden tarkkoja luennointiaikatauluja ei ole vielä ehditty julkaista, aikataulusta tiedetään ainoastaan luennointiperiodi.

Huomioi, että osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti, eikä JOO-opinto-oikeuden myöntäminen näin ollen vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

Mikäli tarkoituksenasi on suorittaa Kauppakorkeakoulun opinnoista sivuopintokokonaisuus, tutustu alla olevan tarjonnan lisäksi myös sivuopintokokonaisuuksien tutkintovaatimuksiin. Löydät ne opiskelijaportaali Intosta https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Sivuaineet+2018-2020. Inton sivuaineopas on suunnattu Aallon omille tutkinto-opiskelijoille, joten siellä kerrotut tiedot esimerkiksi hakuohjeista eivät päde joo-opiskelijoihin: käytäthän sivuaineopasta vain sivuainekokonaisuuksien rakenteiden hahmottamiseen. Huomaa, ettei kaikille opinto-oppaassa luetelluille kursseille tarjota paikkoja joo-opiskelijoille, vaan tarjonta on ilmaistu tyhjentävästi tällä sivulla. JOO-opinto-oikeutta Kauppakorkeakouluun on mahdollista hakea ainoastaan kurssikohtaisesti - jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, tulee sinun hakea opinto-oikeutta jokaiselle sivuaineeseen sisältyvälle kurssille.

Päätökset opinto-oikeuksien myöntämisestä tehdään opintojaksokohtaisesti. Tarjonnassa olevista opintojaksoista suurimman osan kohdalla osa hakijoista joudutaan perinteisesti karsimaan. Opintojaksokohtaisesti opinto-oikeuksia myönnettäessä hakijoista priorisoidaan niitä, jotka (1) ovat hakuhetkellä jo suorittaneet sivuopintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja (mikäli opintojakso, jolle opinto-oikeutta haetaan, on sisällytettävissä opintokokonaisuuteen), (2) hakevat opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, (3) ovat edenneet pisimmälle opinnoissaan (tutkintoon suoritetut opintopisteet).

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
21A00110 Johtamisen perusteet6IVsuomi4
21C00150 Introduction to Business3IVEnglish2
21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka3Vsuomi5
21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen6Isuomi10
21C00350 Human Resource Management6IIEnglish10
21C00400 Projektityö ja -Johtaminen6IIIsuomi5
21C21000 Kiertotalouden strategiat ja johtaminen6IVsuomi5
21C10000 Business and Society6IIIEnglish30
21C22000 Future of Work6VEnglish3
21E00012Gender and Diversity at Work6IVEnglish4
21E00029Managing Mergers and Acquisitions6VEnglish2
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation 6IIIEnglish1
21E01050 Management and Strategy Making, book exam6I, III, VEnglish10
21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing6I-IIEnglish5
21E16001 Sustainability in Business6IEnglish3
21E16100 Energy Business and Innovation6VEnglish5
26E00250 Doing Business in China6IEnglish1
26E02500 Doing Business in Russia6IIEnglish5
26E03101 International Strategy6IEnglish1
26E03302 Sustainability in International Business6IIEnglish2
26E05001 Global Game Industry
VEnglish5
JOIN-E7006 IDBM Challenge5IEnglish20
77A00300 Viestintä ja projektinhallinta 6I, IIsuomi5
77C00400Työyhteisöviestintä 6Vsuomi5
77C03000Digitaalinen viestintä ja media6IVsuomi10
77E27000Change Management and Communication6IIEnglish5
77E28000Corporate Responsibility Communication6IIIEnglish5
77E00200Strategy Communication6IIEnglish5
75E15000 Investor Relations 6English5
77E18000Organizational Communication 6IEnglish5
77E21000Intercultural Communication6IVEnglish3
20C00201Working Life Skills of Academic Professionals1IIIEnglish50

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodiOpetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
22A00110Laskentatoimen perusteet6IIsuomi10
22C00100 Kirjanpito 6I + IIIsuomi20
22C00200 Johdon laskentatoimi I 6II + IVsuomi20
22C00300 Johdon laskentatoimi II6I + IIIsuomi20
22C00400Tuloslaskenta 6II + IVsuomi20
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet6IIIsuomi10
32C060 Verotuksen perusteet 6IIsuomi10
32C25000 Sopimusjuridiikka6Isuomi10
32C26000 Yhtiöjuridiikka6IIIsuomi10
32C31000 Työsuhdejuridiikka6IVsuomi10

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodikielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
23A00110Markkinoinnin perusteet6IVsuomi12
23C510Integrated Marketing Communications6IIIenglanti2
23C550Services Marketing6IIIenglanti2
23C580Kuluttajan käyttäytyminen6Vsuomi2
23C60000Market Research6I-II + IV-Venglanti4+4
23C61050Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot6Isuomi9
23C630Capstone-kurssi: Product and Brand Management6IVenglanti10
23C79050Innovations in an Age of Constant Change6IIenglanti2
23E57000Fashion Marketing6Venglanti10
23E58050Consumer Behavior, Retail Experience and Fashion 6IIenglanti10

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Taloustieteen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
31A00110Taloustieteen perusteet6Isuomi10
31C00100Mikrotaloustiede6Isuomi10
31C00200Makrotaloustiede6III-IVsuomi10
31C00300Suomen talous ja talouspolitiikka6I  suomi5
31C00800Personnel Economics6VEnglish5
31C00900Raha- ja pankkiteoria6Vsuomi5
31C00110Mikrotaloustiede: Hinnoittelu ja strategia6IIsuomi10
31E40100History of Economic Growth and Crises6IIEnglish10

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede.   

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2019 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
27C01000Business Decisions 16IIEnglish2
30C00355Business Mathematics II6VEnglish3
30C02000Negotiation Analytics6VEnglish5
30C00200Econometrics6IIIEnglish5
35A00310Tuotantotalouden perusteet6VSuomi10
35C04000Global Logistics and Distribution Networks6IVEnglish5
37C00100 Management Information Systems6IVEnglish3
37C00250 Capstone: Information Systems Development6IIIEnglish3
37C00400 Programming I 6IEnglish3
37C00450Programming II 6IIEnglish3
27E01000Decision Making and Choice Behavior 6VEnglish3
30E00400 Simulation6I - IIEnglish2
30E00800 Time Series Analysis6IV - VEnglish2
30E02000 Business Decisions 2 6IIIEnglish2
35E03000Sustainable Supply Chains6IEnglish5
35E02000Procurement and Strategic Sourcing6IIIEnglish5
35E00750Logistics Systems and Analytics6IEnglish10
35E00350Sales & Operations Planning6IVEnglish2
35E00800Intellectual Property Rights6IIEnglish2
35E00550Quality and Performance Management6IIEnglish5
35E00650Quantitative Models in SCM/OM 6TBAEnglish2
37E00100Information Economy6IVEnglish1
37E00200Strategic Information Technology Management6IIEnglish3

 

Information Technology Program (ITP)

Information Technology Program eli ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opetettava akateeminen kesäohjelma. ITP muodostaa Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvan sivuopintokokonaisuuden ja se on laajuudeltaan 24 op/30 op. Haku ITP:hen tapahtuu alkukeväästä. Lisätietoa ITP:stä ja hakemisesta löytyy ITP:n kotisivuilta (http://itpaalto.net/). Ohjelman hakemuksen lisäksi tulee opiskelijan hakea ohjelmaan myös JOO-opinto-oikeutta Joopas-järjestelmässä.

 

Lukuvuosi 2018-2019, huhtikuun 2018 haku

 Kauppakorkeakoulu

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2018 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
21A00110 Johtamisen perusteet6IVsuomi4
21C00150 Introduction to Business3IVEnglish2
21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka3Vsuomi5
21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen6Isuomi10
21C00350 Human Resource Management6IIIEnglish10
21C00400 Projektityö ja -Johtaminen6IIIsuomi5
21C21000 Kiertotalouden strategiat ja johtaminen6IVsuomi5
21C10000 Business and Society6IIIEnglish30
21C22000 Future of Work6VEnglish3
21E00012Gender and Diversity at Work6IVEnglish4
21E00029Managing Mergers and Acquisitions6VEnglish2
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation 6IIIEnglish1
21E01050 Management and Strategy Making, book exam6I, III, VEnglish10
21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing6I-IIEnglish5
21E16001 Sustainability in Business6IEnglish3
21E16100 Energy Business and Innovation6VEnglish5
26E00250 Doing Business in China6IEnglish1
26E02500 Doing Business in Russia6IIEnglish5
26E03101 International Strategy6IEnglish1
26E03302 Sustainability in International Business6IIEnglish2
26E05001 Global Game Industry
VEnglish5
JOIN-E7006 IDBM Challenge5IEnglish20
77A00300 Viestintä ja projektinhallinta 6I, IIsuomi5
77C00400Työyhteisöviestintä 6Vsuomi5
77C03000Digitaalinen viestintä ja media6IVsuomi10
77E27000Change Management and Communication6IIEnglish5
77E28000Corporate Responsibility Communication6IIIEnglish5
77E00200Strategy Communication6IIEnglish5
75E15000 Investor Relations 6English5
77E18000Organizational Communication 6IEnglish5
77E21000Intercultural Communication6IVEnglish3

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2018 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodiOpetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
22A00110Laskentatoimen perusteet6IIsuomi10
22C00100 Kirjanpito 6I + IIIsuomi20
22C00200 Johdon laskentatoimi I 6II + IVsuomi20
22C00300 Johdon laskentatoimi II6I + IIIsuomi20
22C00400Tuloslaskenta 6II + IVsuomi20
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet6IIIsuomi10
32C060 Verotuksen perusteet 6IIsuomi10
32C25000 Sopimusjuridiikka6Isuomi10
32C26000 Yhtiöjuridiikka6IIIsuomi10
32C31000 Työsuhdejuridiikka6IVsuomi10

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2018 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetus-periodikielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
23A00110Markkinoinnin perusteet6suomi12
23C510Integrated Marketing Communications6IIIenglanti2
23C550Services Marketing6IIIenglanti2
23C580Kuluttajan käyttäytyminen6Vsuomi2
23C60000Market Research6I-II + IV-Venglanti4+4
23C61050Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot6Isuomi9
23C630Capstone-kurssi: Product and Brand Management6IVenglanti10
23C79050Innovations in an Age of Constant Change6IIenglanti2
23E57000Fashion Marketing6Venglantin/a
23E58050Consumer Behavior, Retail Experience and Fashion 6IIenglanti10

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Taloustieteen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2018 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)opetusperiodi Opetuskielikiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
31A00110Taloustieteen perusteet6Isuomi10
31C00100Mikrotaloustiede6Isuomi10
31C00200Makrotaloustiede6III-IVsuomi10
31C00300Suomen talous ja talouspolitiikka6I  suomi5
31C00800Personnel Economics6VEnglish5
31C00900Raha- ja pankkiteoria6Vsuomi5
31C00110Mikrotaloustiede: Hinnoittelu ja strategia6IIsuomi10
31E40100History of Economic Growth and Crises6IIEnglish10

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede.   

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2018 haussa:

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
27C01000Business Decisions 16IIEnglish2
30C00355Business Mathematics II6VEnglish3
30C02000Negotiation Analytics6VEnglish5
30C00200Econometrics6IIIEnglish5
35A00310Tuotantotalouden perusteet6VSuomi10
35C04000Global Logistics and Distribution Networks6IVEnglish5
37C00100 Management Information Systems6IVEnglish3
37C00250 Capstone: Information Systems Development6IIIEnglish3
37C00400 Programming I 6IEnglish3
37C00450Programming II 6IIEnglish3
27E01000Decision Making and Choice Behavior 6VEnglish3
30E00400 Simulation6I - IIEnglish2
30E00800 Time Series Analysis6IV - VEnglish2
30E02000 Business Decisions 2 6IIIEnglish2
35E03000Sustainable Supply Chains6IEnglish5
35E02000Procurement and Strategic Sourcing6IIIEnglish5
35E00750Logistics Systems and Analytics6IEnglish10
35E00350Sales & Operations Planning6IVEnglish2
35E00800Intellectual Property Rights6IIEnglish2
35E00550Quality and Performance Management6IIEnglish5
35E00650Quantitative Models in SCM/OM 6TBAEnglish2
37E00100Information Economy6IVEnglish1
37E00200Strategic Information Technology Management6IIEnglish3

Information Technology Program (ITP)

Information Technology Program eli ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opetettava akateeminen kesäohjelma. ITP muodostaa Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvan sivuopintokokonaisuuden ja se on laajuudeltaan 24 op/30 op. Haku ITP:hen tapahtuu alkukeväästä. Lisätietoa ITP:stä ja hakemisesta löytyy ITP:n kotisivuilta (http://itpaalto.net/). Ohjelman hakemuksen lisäksi tulee opiskelijan hakea ohjelmaan myös JOO-opinto-oikeutta Joopas-järjestelmässä.

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, huhtikuu 2018

Arkkitehtuurin laitos

Laitoksen aineet/opintoalat: arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri.
 JOO-tarjonta (pdf)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Laitoksen aineet/opintoalat: elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuva- ja televisiotuotanto, elokuvaus, elokuvääänitys ja äänisuunnittelu, elokuvaleikkaus  ja dokumentaarinen elokuva sekä elokuvalavastus, televisiolavastus, digitaalinen lavastus, näyttämölavastus ja pukusuunnittelu.
 JOO-tarjonta (pdf)

Median laitos

Laitoksen aineet/opintoalat: graafinen suunnittelu, uusmedian sisältötuotanto, 'tiedon design', vuorovaikutteinen kerronta, virtuaaliympäristöt, tulevaisuuden mediaratkaisut sekä valokuvataide.
JOO-tarjonta (pdf)

Muotoilun laitos

Laitoksen aineet/opintoalat: keramiikka- ja lasitaide, sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu, tekstiilitaide, teollinen muotoilu, kalustesuunnittelu, taideteollinen muotoilu, tilasuunnittelu sekä vaatesuunnittelu ja pukutaide.
JOO-tarjonta (pdf)

Taiteen laitos

Laitoksen aineet/opintoalat: kuvataide, ympäristötaide, taidehistoria, taiteen ja muotoilun teoria, taidegrafiikka, sarjakuvailmaisu, kuvaopinnot, tila- ja muoto-opinnot sekä väri ja havainto.
JOO-tarjonta
(pdf)


Lukuvuosi 2017–2018

 Kauppakorkeakoulu

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 


 

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede.  Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin laitoksen aineet/opintoalat: arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri.

JOO-tarjonta (pdf)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen aineet/opintoalat: elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuva- ja televisiotuotanto, elokuvaus, elokuvääänitys ja äänisuunnittelu, elokuvaleikkaus  ja dokumentaarinen elokuva sekä elokuvalavastus, televisiolavastus, digitaalinen lavastus, näyttämölavastus ja pukusuunnittelu.

 JOO-tarjonta (pdf)

Median laitos

Median laitoksen aineet/opintoalat: graafinen suunnittelu, uusmedian sisältötuotanto, 'tiedon design', vuorovaikutteinen kerronta, virtuaaliympäristöt, tulevaisuuden mediaratkaisut sekä valokuvataide.

JOO-tarjonta (pdf)

Muotoilun laitos

Muotoilun laitoksen aineet/opintoalat: keramiikka- ja lasitaide, sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu, tekstiilitaide, teollinen muotoilu, kalustesuunnittelu, taideteollinen muotoilu, tilasuunnittelu sekä vaatesuunnittelu ja pukutaide.

JOO-tarjonta (pdf)

Taiteen laitos

Taiteen laitoksen aineet/opintoalat: kuvataide, ympäristötaide, taidehistoria, taiteen ja muotoilun teoria, taidegrafiikka, sarjakuvailmaisu, kuvaopinnot, tila- ja muoto-opinnot sekä väri ja havainto.

JOO-tarjonta (pdf)

 Insinööritieteiden korkeakoulu

Konetekniikan laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

Rakennustekniikan laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

Rakennetun ympäristön laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

 Kemian tekniikan korkeakoulu

Kaikille Kemian tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä.

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen aineet/opintoalat: mikrobiologia, biokemia, teknillinen kemia, kemian laitetekniikka, bioprosessitekniikka, prosessien ohjaus ja hallinta, polymeeriteknologia ja tehdassuunnittelu.

Kemian laitos

Kemian laitoksen aineet/opintoalat: orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia ja epäorgaaninen kemia.

Materiaalitekniikan laitos

Materiaalitekniikan laitoksen aineet/opintoalat: metalli- ja materiaalioppi, metallurgia, materiaalitiede, materiaalioppi, materiaalien valmistustekniikka, korroosio ja hydrometallurgia sekä mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka.

Puunjalostustekniikan laitos

Puunjalostustekniikan laitoksen aineet/opintoalat: biojalostamot, uusiutuvien materiaalien tekniikka, kuitutuotetekniikka ja ympäristöasioiden hallinta

 Perustieteiden korkeakoulu

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Alat: lääketieteellinen tekniikka ja biofysiikka, laskennalliset kompleksiset systeemit, aivot ja mieli sekä ihmisaivojen toiminnan ei-invasiivinen kuvantaminen.

Kaikille laitoksen kursseille (NBE-alkuiset kurssit) voi hakea, jos opiskelijan esitiedot ja kurssien opetuksen järjestäminen sen sallivat. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen aineet/opintoalat: Matematiikka, mekaniikka ja systeemianalyysi.

Kaikille laitoksen MS-A-, MS-C- ja MS-E-alkuisille kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksen aineet/opintoalat:

Kaikille PHYS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tietotekniikan laitos

Kaikille CS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tuotantotalouden laitos

Sivuaineoppaassa 2016-2017 (http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/sci/scin-sivuaineet-kaikille-aallon-opiskelijoille.html) mainittuihin tuotantotalouden yksittäisiin kursseihin voi hakea. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on kokonaisuuksissa olevien kurssien vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset ja mahdolliset rajoitukset kurssille osallistumisesta voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Huhtikuun 2017 haussa käytetään sivuaineoppaan 2016-2017 tietoja.

Tuotantotalous

Leadership and Knowledge Management

Operations and Service Management

Strategy and Venturing

Perustieteiden korkeakoulun sivuainetarjonta

Perustieteiden korkeakoulun (SCI) sivuainetarjonta on Aallon sivuaineoppaassa (studyguides.aalto.fi).

 Sähkötekniikan korkeakoulu

Kaikille Kemian tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä.

Mikro- ja nanotekniikan laitos

Mikro- ja nanotekniikan laitoksen aineet/opintoalat: mikro- ja nanosysteemit, mikroelektroniikkasuunnittelu, nanotekniikka, optoelektroniikka, puolijohdeteknologia ja sähköfysiikka.

Radiotieteen ja -tekniikan laitos

Radiotieteen ja -tekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen aineet/opintoalat: signaalinkäsittely, akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka ja mittaustekniikka.

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkötekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

 Kielikeskus

Ei tarjota JOO-opintoina 2017–2018

Englanti: kaikki kurssit

Suomi: kaikki kurssit

Espanja:

 • LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet) (3 op)
 • LC-2012 Espanja 2 - Työelämän espanjaa (3 op).

Tarjotaan JOO-opintoina 2017–2018

Puheviestintä: kaikki kurssit

Intercultural Communication:

 • LC-0420 Introduction to Intercultural Communication
 • LC-0421 Multicultural Teams and Leadership
 • LC-0422 Developing Intercultural Competence in the Global Workplace

Venäjä: kaikki kurssit

Espanja: kaikki muut kurssit kuin kaksi yllämainittua

Ranska: kaikki kurssit

Saksa: kaikki kurssit

Kiina: kaikki kurssit

Ruotsi:

 • LC-5810 Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi
 • LC-5811 Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa (Järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2017-2018)
 • LC-5813 Ruotsinkielinen yritysviestintä operatiivisissa toiminnoissa (uusi koodi ja nimi ensi lukuvuodesta alkaen: LC-5816 Projektipohjainen yritysviestintä)
 • LC-5814 Yritysviestinnän erityisteemat
 • LC-5815 Ruotsin syventävä työelämäviestintä
 • Kie-98.5001 Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), kirjallinen osa (uusi koodi lukuvuodesta 2017 alkaen LC-5001)
 • Kie-98.5002 Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), suullinen osa uusi koodi lukuvuodesta 2017 – 2018 alkaen LC-5002)
 • No labels